Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Eeklo leeft! / VVV Eeklo / Legende van den Eeclooschen Herbacker

Legende van den Eeclooschen Herbacker

herbacker-van-eeclo 480px 

 

Legende van 'den Eeclooschen Herbacker'

Het thema van een face-lift of plastische chirurgie avant-la-lettre was in de middeleeuwen reeds heel populair. Toen was men al overtuigd dat oude, mismaakte en versleten mensen vernieuwd konden worden door het drinken van een levenselixir, het baden in de fontein der verjonging of het herbakken in een oven. De legendarische bakker in Eeklo hakte je hoofd af en zette een groene kool op je romp om het bloeden tegen te gaan. (Koolbladeren werden lange tijd gebruikt om wonden te verbinden en bloedverlies te voorkomen. Maar kolen zijn ook symbool voor gekheid en domheid. Denk maar aan de uitdrukkingen iemand een kool stoven, hem beetnemen, een poets bakken; het is allemaal kool, klets, onzin, gekheid, men heeft er niets aan, het zijn smoesjes; hij zegt het maar om de kool, voor de grap.)

 

Na het bewerken met zalfjes en olie werd het hoofd met een bakkerspaal in de oven geschoven voor een fikse bakbeurt om daarna terug op het lichaam te worden geplaatst zodat men jong en herboren verder door het leven kon. Er waren ook heel wat mensen die kwamen om niet alleen het uiterlijk te veranderen maar ook het innerlijke. Zo zie je achteraan in de bakkerij  klanten die hoofden brengen van mensen  die volgens de burgermoraal niet deugden: lichtzinnige meisjes, overspelige mannen, corrupte ambtenaren en allerlei wildebrassen. Maar al dat herbakken was niet zonder gevaar. Zat je hoofd te lang in de oven dan werd je een heethoofd. Was de baktijd te kort dan sprak men van een halve gare. En liep er bij het bakken iets fout, dan ging je door het leven als misbaksel.

 

Folklore

In 1861 werd het herbakken in Eeklo ingevoerd als folkloristisch feest. Als oven diende een oude diligentie die in de Brugse straete (nu Koning Albertstraat) was neergezet en van waaruit rook en vlammen naar buiten sloegen. De te herbakken Eeklonaars werden door vier bakkersgasten één voor één naar boven getrokken en tot groot jolijt van de omstaanders geheel met meel bestrooid. Wanneer ze dan uit de oven kwamen, werden ze begroet met luid getoeter op ossenhorens en de kreet

"Hete brood! Hete brood! Dobbel gebakken maar toch niet dood!" In 1912 kwam er een einde aan deze herbakkersfeesten.

 

VVV-Eeklo

Maar in 1968 blies de Eeklose VVV de legende opnieuw leven in. Voorafgegaan van een Herbakkersreus werd er met een Herbakkerspraalwagen meegereden in de Eeklose carnavalstoet. In straten en op pleintjes voerde men het wagenspel op van "de vrouw die haren man doet herbakken", een kluchtspel van de hand van Hyppoliet Van Peene. Op kermissen en feesten weerklinken nu nog de deuntjes van de 'Herbakkersfanfare'  en bij speciale gelegenheden wordt de herbakkersoven nog eens van onder het stof gehaald om mensen te herbakken. Ook worden er jaarlijks personen die zich voor Eeklo verdienstelijk hebben gemaakt tot ridder in de Orde van "den Eeclooschen Herbacker" geslagen. Culinaire hoogstandjes zijn het Herbakkersbier, het Herbackerstoartjen en het Herbakkersspeculoosje.

 

ridderslag coemelck 480px

Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

Hoe wordt men Ridder in de Orde van den Eecloschen Herbacker?

Door zijn talenten ten dienste te stellen van onze geliefkoosde stad Eeklo en zijn bevolking. Door de naam 'Eeklo' ver buiten de stads- en /of landsgrenzen bekend te maken. De eerste onderscheidingen werden uitgereikt aan de heren Schepen Coppieters, Van De Bouchaute en Lampaert.

'Op vrijdag 25 oktober 1968 had in intieme kring de oprichting plaats van de Orde der Eeklose Herbakkers. Het is de Vereniging voor VreemdelingenVerkeer die daardoor het zoveelste initiatief nam ter bevordering van de plaatselijke folklore en heemkunde. In de Orde der Herbakkers zullen diegenen opgenomen worden die zich op een speciale manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Eeklo. Ter gelegenheid van de oprichting der Orde werden de eerste drie "herbakkers" in het bezit gesteld van het dokument : een grafisch kunstwerk in zeefdruk van de hand van onze stadsgenoot Luc Verstraete. Deze drie herbakkers zijn de heren Alfons Coppieters, Lucien Lampaert en Cyriel Van De Bouchaute. De voorzitter van de Vereniging voor VreemdelingenVerkeer, de heer De Boever, motiveerde deze keuze door te wijzen op het historisch en folkloristisch werk welke de heer Lampaert verricht, op de unieke fotoverzameling over oud-Eeklo die de heren Lampaert en Van De Bouchaute aanleggen en die bestemd is voor het nog op te richten folkloristisch museum en op de prestaties van de heer Coppieters als schepen van openbare werken, waarbij de zwemkom de kroon op het werk is. Meteen heeft onze V.V.V. ( Vereniging voor VreemdelingenVerkeer) een nieuwe merkwaardige prestatie op haar aktief. Herinneren we even aan de tentoonstelling "Eeklo, vroeger en nu", aan de voorbereidende werkzaamheden van het folkloristisch- en heemkundig museum en aan de fietstocht door het Meetjesland. De Orde van de Herbakkers moge een spoorslag zijn voor velen om zich in te zetten en verdienstelijk te maken voor onze stad!'

Artikel verschenen in 3de Eecloonaar van vrijdag 1 november 1968

 

Op 11 november 1968 gaf de heer Spittael George van Eeklo een diavoorstelling toegankelijk voor het publiek in de raadzaal van het stadhuis van Eeklo. De inrichters zagen zich namelijk verplicht om 20 uur de deuren van de raadszaal te sluiten, daar alle plaatsen bezet waren en ettelijke belangstellenden onverrichterzake naar huis dienden te keren. Het was dan ook voor een bomvolle zaal dat "De Welgezinden" een paar stemmige liederen ten gehore brachten en dat de heer Schepen De Sutter de aanwezigen welkom heette en de dia-avond inleidde. De heer A. De Boever, als voorzitter van de V.V.V.Eeklo, overhandigde daarna aan de heer Spittael zijn benoeming van "Ridder in de orde van de Herbakkers" en dit voor zijn onbaatzuchtige prestaties waardoor onze stad in de vreemde bekendheid verwerft.'

Uittreksel uit een artikel verschenen in "De Eecloonaar" van vrijdag 15 november 1968

 

 

Ridders in de Orde van den Eeclooschen Herbacker

JAAR
RIDDERS IN DE ORDE

VERWEZELIJKINGEN

1968

Lampaert Lucien (+)

Geschiedenis Stad Eeklo

 

Van De Bouchaute Cyriel (+)

Eeklo in oude prentkaarten

 

Coppieters Alfons (+)

Zwembad Eeklo

 

Spittael George (+)

Deskundige oorlogsgraven

 

Goethals Maurice (+)

Burgemeester van de stad Eeklo

 

 

 

1969

Van Damme Georges (+)

Groot industrieel

 

Verstraete Luc (+)

Kunstenaar

 

De Boever Antoine (+)

Stichter en voorzitter VVV-Eeklo

 

Minne Leon (+)

Ere-voorzietter VVV-Eeklo

 

 

 

1970

Demedts Flor (+)

Directeur PTI

 

Marechal Joost (+)

Kunstenaar

 

 

 

1971

Jocqué Georges

Gardiaan Minderbroeders

 

De Vlaeminck Eric (+)

Wereldkampioen veldrijden

 

De Vlaeminck Roger

Wereldkampioen veldrijden

 

 

 

1972

Steeghers Wilfried

Heemkundige

 

De Vliegher Frans (+)

Voorzitter cultuurraad

 

De Smet Roger (+)

Secretaris cultuurraad

 

 

 

1973

Leloup Roger (+)

VVV-lid

 

Lampaert Etienne

VVV-lid

 

Pieters Antoine (+)

VVV-lid

 

Arlequeeuw Noël (+)

VVV-lid

 


 

1974

De Sutter Roland (+)

Uitgever 'De Eecloonaar'

 

D'Havé Willy (+)

Voorzitter ACW

 

D'Havé Albrecht (+)

Kunstenaar

 

Hamerlynck Willy (+)

VVV-lid

 

De Smet Erik (+)

VVV-lid

 

Van Bastelaere Guido (+)

VVV-lid

 

 

 

1975

De Walsche Aimé (+)

Verbroedering

 

Van Der Sluys Arthur (+)

Secretaris KFC Eeklo

 

Vitse Jaak

Directeur Toerisme

 

 

 

1976

De Baets Hubert (+)

Voorzitter Amicitia

 

Roegiers Maria (+)

Sociaal initiatiefneemster

 

Vermast Marie-Louise (+)

Erevoorzitster VVV-Eeklo

 

 

 

1977

Verbauwen Herman

Zwemkampioen

 

De Vos Achiel (+)

Heemkundige

 

Vertenten Amedé

VVV-lid

 

De Roo Gustaaf

VVV-lid

 

Mussche Omer

VVV-lid

 

 

 

1978

Van de Woestijne Gaston (+)

50 jaar toneelspelen

 

Corné Karel (+)

50 jaar toneelspelen

 

Van Acker Yvonne (+)

50 jaar toneelspelen

 

 

 

1979

Martens Wilfried (+)

Eerste minister

 

 

 

1980

Goethals Aimé (+)

Voorzitter Amicitia

 

 

 

1981

Dellaert André (+)

Keizer Carnaval

 

 

 

1982

Immesoete Aimé

Stichter-voorzitter Biljartclub Eeklo

 

Pauwels Hubert

 VVV-lid

 

De Crop Christiaan (+)

 VVV-lid

 

Van De Woestijne Paul

 VVV-lid

 

 

 

1983

Verstraete Dirk

Kunstenaar - schrijver Eekloos Volkstoneel

 

Van Hyfte Johan

VVV-lid

 

 

 

1984

Everaert Antoine

Regisseur-stichter 'Korona'

 

Slock Johan

Speelpleinwerking

 

 

 

1985

Verstraete Gilbert

Dirigent 'Welgezinden'

 

 

 

1986

De Soete Julien

Voorzitter 'Espora'

 

 

 

1987

Medard Nicole

Verbroedering Bagnols-sur-Cèze Fr

 

Müller Hartmut (+)

Verbroedering Braunfels De

 

Pickett Ron (+)

Verbroedering Newbury UK

 

Dauwe Gaston

Verbroedering Eeklo B

 

Heuff R.

Slotvoogd Muiderslot Muiden N

 

Schulp Dick

Slotbeheerder Muiden N

 

Kuiper Ghijsbertus

Burgemeester Muiden N

 

 

 

1988

De Coninck Bertram

Stichter - voorzitter AVS

 

 

 

1989

De Beir René

VVV-lid

 

Lehoucq Willy

VVV-lid

 

De Meyer Albert (+)

VVV-lid

 

 

 

1990

De Keyser Rutger (+)

Sociaal initiatiefnemer

 

Vandegenachte Edgard (+)

Tentoonstelling "Het verhaal van een stad"

 

 

 

1991

Van Den Avenne Christiane

25 jaar Voorzitster Bond voor Verlamden

 

 

 

1992

Van De Genachte Willy (+)

Voorzitter Amicitia

 

D'Hondt Alfred

Voorzitter St.-Georges en St.-Cecilia

 

 

 

1993

Buyck Johan (+)

Groot industrieël

 

Van Nuffel Erik

VVV-lid

 

Verhelst Juliën

VVV-lid

 

 

 

1994

Ysebaert Patrick (+)

Bezieler Eekloos Volkstoneel

 

Joos Roger

VVV-lid

 

Lampaert Erik

VVV-lid

 

 

 

1995

Faes Edward

Dirient 'Collegekoor'

 

Van den Driessche Juliën

VVV-lid

 

Van Hecke Wilfried

VVV-lid

 

 

 

1996

Van Laere Georges

Eeklose lange-afstandsloper

 

 

 

1997

Burgemeesters van Ledegancks 'Drie Zustersteden'

 

 

Detiège Leona

Burgemeester Antwerpen

 

Beke Frank

Burgemeester Gent

 

Moenaert Patrick

Burgemeester Brugge

 

 

 

1998

150 jaar 'De Eecloonaar

 

 

De Sutter Michel

Hoofdredacteur - Uitgever

 

Spanhove Robert

Reporter De Eecloonnaar / Het Nieuwsblad

 

De Zutter Willy (+)

Reporter De Eecloonnaar / Correspondent

 

 

 

1999

Daelemans Marcel (+)

Stichter / voorzitter Eeklose Basketbalclub

 

Clauws Joris

Stichter / dirigent Herbakkersfanfare

 

 

 

2000

Spittael William

Stichter / dirigent Divertimento

 

 

 

2001

De Buysere Leo

Beeldhouwer / ontwerper 'Herbakkersbeeld'

 

 

 

2002

Joos Luc

Sociaal initiatiefnemer

 

 

 

2003

Rotsaert August

Voorzitter KBWB-Oost-Vlaanderen

 

 

 

2004

Coemelck Romain (+)

Kunstenaar

 

 

 

2005

Van Landschoot Jeannine

Beeldhouwster 'Lotjen'

 

 

 

2006

600 jaar bestaan KHM St.-Sebastiaan De Lieve Eeklo

 

 

Timmerman Leopold

Voorzitter

 

Ryckaert Luc (+)

Ere-voorzitter

 

 

 

2007

Van Hoorebeke William

Filmkunstenaar met tal van streekfilms

 

 

 

2008

50 jaar bestaan Wielerclub Sportvrienden

 

 

Deschamps Alain (+)

Voorzitter

 

Verstraete César

Ere-voorzitter

 

 

 

2009

30 jaar bestaan vzw Diewerf Hoera

 

 

De Boever Jan

Man van het eerste uur

 

Vandercammen Bernadette

Vrouw van de laatste minuut

 

 

 

2010

Eeckhout Tom

Tieneridool Tom Dice - 6de plaats Eurovisiesongfestival 2010

 

 

 

2011

Geldhof Antoine (+)

'Vader' van de Eeklose cuberdons

 

 

 

2012

Willems Marc

zaakvoerder Biscuiterie Willems (streekproduct speculaas)

 

Lehoucq Dirk

VVV-lid

 

Lippens Freddy

VVV-lid

2013
Van Hamme Mark
Sportcoryfee

De Smet Jaak
Sportcoryfee2014
Van Hulle Marc
Journalist en auteur2015
Faes Geert
Muzikale duizendpoot2016
Pille Freddy Stadsarchivaris


2017
Frida Vanhauwenhuyse
secretaris Adviesraad voor Cultuur

Pascal Van de Veire
VVV-lid

Nico Vernaet
VVV-lid


Zoeken