Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gladheidbestrijdingsplan

De stad heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin wordt bepaald wat, wanneer en door wie wordt gestrooid, en in welke volgorde. Momenteel voert een externe firma de gladheidbestrijding voor de wegen uit. De fietspaden en trottoirs worden door onze eigen diensten gestrooid, geruimd of geborsteld.

Autobestuurders

Gladheidbestrijding fase 1 (= 44 km en absolute prioriteit)

 • de toegangswegen naar de hulpdiensten (brandweer, politie) en de toegangsroute naar AZ Alma worden prioritair gestrooid (= 1,2 km)
 • na het vrijwaren van de toegang tot de hulpdiensten zorgt de stad voor het strooien van de prioritaire Eeklose wegen: Heilig Grafstraat, Koning Albertstraat, Korte Moeie, Mandeweegsken, Oostveldstraat, Raverschootstraat, Tieltsesteenweg, Veldekens, Vrombautstraat en Zandvleuge (= 12,4 km)
 • wegen rond alle basis- en middelbare scholen, rusthuizen en ziekenhuis (= 17,2 km)
 • wegen naar de industrieterreinen, de aanrijroutes naar de scholen en de wegen met openbaar vervoer (= 13,2 km).


Gladheidbestrijding fase 2 (= 96 km)
Bij zeer extreme omstandigheden worden ook alle overige straten en wijken op het grondgebied van Eeklo gestrooid. Dit mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de wegen naar de hulpdiensten, de prioritaire wegen en de wegen rond alle basis- en middelbare scholen, rusthuizen, de industrieterreinen, de aanrijroutes naar de scholen en de wegen met openbaar vervoer.
Bij een strooizouttekort gaat CODE ROOD in en wordt enkel gestrooid op de wegen naar de hulpdiensten en de prioritaire invalswegen (= 13,6 km).
De gewestwegen (N9, N49 Expresweg, N434 Boelare-Blommekens, R43 Ringlaan, N455 Balgerhoeke) worden gestrooid in opdracht van het Vlaamse gewest. De stad komt hierin niet tussen.

 

sneeuw

 

Fietsers

Stad Eeklo kent enkele belangrijke fietspaden die vooral door schoolgaande kinderen worden gebruikt. De gladheidbestrijding op deze fietsroutes heeft een hoge prioriteit. Deze fietspaden zijn opgenomen in de strooiroute van de technische dienst met specifiek materiaal. Bij lichte sneeuwval worden deze geborsteld. Bij zwaardere sneeuwval (+3 cm) worden ze geruimd.  Bij gladheid wordt ook pekel gebruikt. De verbindingsfietspaden in woonwijken worden ijs- en sneeuwvrij gemaakt door een vaste ploeg alternatief tewerkgestelden wanneer het onmogelijk is om andere taken uit te voeren door de weersomstandigheden. De fietspaden langs gewestwegen zijn de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Fietspaden die niet verhoogd of afgescheiden liggen worden meegenomen in de normale strooiroute van de strooiwagens.

Voetgangers

De trottoirs dienen sneeuw- en ijsvrij gemaakt te worden door de bewoners. Bij niet-bewoning moet de eigenaar hiervoor instaan. Stad Eeklo strooit zelf op trottoirs in de buurt van openbare voorzieningen en aan openbare gebouwen. Door een ploeg alternatief tewerkgestelden wordt tezelfdertijd het Wilgenpark en de wijk aan de Polydoor Lippenslaan aangepakt. Dit vindt plaats nadat het gewone strooiwerk op de hoofdroutes is voltooid.

 

VOLGENDE LOCATIES ZIJN ZEER VORSTGEVOELIG & WORDEN PRIORITAIR AANGEPAKT:

 • kruispunt Korte Moeie / Slachthuisstraat / Mandeweegsken
 • kruispunt Oude Gentweg / Spoorwegstraat (spoorwegovergang + fietsoversteekplaatsen)
 • fietspad Brugsesteenweg
 • kruispunt Brugsesteenweg / Abdijstraat
 • Melkerij 

 

Gladheidbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • een preventieve strooibeurt wordt uitgevoerd om gladheid te voorkomen in het geval van te verwachten aanvriezende mist of rijm, ijzelvorming of sneeuwval.
 • een curatieve strooibeurt wordt uitgevoerd om tijdens een winterse bui of sneeuwval een quasi onmiddellijke smelting of het behoud van een losse laag te bekomen. Of na de vaststelling van gladheid.

 


gladheidsbestrijdingsplan 2016-2017

 

De winter van 2016 - 2017:

Er werden 12 SNEEUW-dagen en 37 VORST-dagen genoteerd tussen december 2016 tot maart 2017

Aantal dagen gladheidbestrijding: 22

Totaal strooibeurten: 22

Fase 1: 20 keer // Fase 0 (volledig grondgebied): 2

Kostprijs 2016-2017 (externe aannemers): € 6.318

170 ton bulkzout - excl. werkuren stadspersoneel 

 

gladheidsbestrijdingsplan

 


Zoeken