Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gladheidbestrijdingsplan

De stad heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin wordt bepaald wat, wanneer en door wie wordt gestrooid, en in welke volgorde. Momenteel voert een externe firma de gladheidbestrijding voor de wegen uit. De fietspaden en trottoirs worden door onze eigen diensten gestrooid, geruimd of geborsteld.

Code rood (13 km)

absolute prioriteit!
Indien er een tekort ontstaat aan strooizout dient Code Rood afgekondigd te worden, op dat moment worden enkel nog de toegangswegen naar de hulpdiensten en de prioritaire invalswegen gestrooid.

fase 1 (= 44 km)

  • Toegangswegen naar hulpdiensten,
  • prioritaire invalswegen
  • wegen rond scholen en rusthuizen
  • wegen met openbaar vervoer
  • industrieterrein
  • aanrijroutes scholen

 

fase 2 (= 96 km)

Straten die niet opgenomen zijn in fase 1 worden enkel in uitzonderlijke omstandigheden gestrooid. Indien overgegaan wordt op fase 2 spreken we van alle wegen fase 1 en alle overige straten en wijken op het grondgebied. Het uitgangspunt is dat deze strooiwerkzaamheden niet ten koste mogen gaan  van de begaanbaarheid van de wegen die toegang geven aan de hulpdiensten, prioritaire wegen, openbaar vervoer, de aanrijroutes en wegen rond scholen, rusthuizen en industrieterrein.

 

Gewestwegen (provincie)

De strooiwerkzaamheden op de gewestwegen worden door het Agentschap Wegen en Verkeer uitgevoerd, stad Eeklo is niet in het bezit van hun strooiroutes. Zij hebben 1 centraal nummer voor hun winterdienst.
tel. 09 218 77 40
wegenenverkeer.be/winterdienst

 

kaart gladheidsbestrijding

 

Burgers

Trottoirs en voetpaden maken onderdeel uit van de openbare weg. Het algemeen politiereglement schrijft voor dat iedereen verantwoordelijk is om het trottoir voor voor de eigen woning ijs- of sneeuwvrij te maken.
In regel is elke eigenaar verantwoordelijk voor het trottoir voor zijn huis.

Bij huurhuizen: de huurder

Is het huurhuis onbewoond: de eigenaar.

Bij een appartement: de bewoner van het gelijkvloers.

 

Is strooizout hetzelfde als keukenzout?

Strooizout is gewoon keukenzout (NaCl) maar wel minder zuiver. Vroeger werd het zout vaak roze gekleurd om het te onderscheiden van consumptiezout. Aan wegenzout is een anti-klontermiddel toegevoegd. Zout is hygroscopisch (trekt vocht aan) waardoor het gaat klonteren. Als het dan lang in de zoutloods ligt is het zonder anti-klontermiddel niet meer te verwerken. Een anti-klontermiddel is niet schadelijk voor het milieu.


 

Wil je in een sneeuwstraat wonen?

Iedereen kent ongetwijfeld de speelstraten in Eeklo waarbij kinderen even de koning van de straat worden. In de winter bestaat de mogelijkheid om een sneeuwstraat aan te vragen. Een sneeuwstraat kan aangevraagd worden in december, januari en februari.
Tijdens het schooljaar worden sneeuwstraten toegelaten op weekenddagen en in de schoolvakantie elke dag. Voorwaarde is dat de straat niet in het gladheidsbestrijdingsplan valt en dat 60% van de bewoners akkoord moet zijn met de aanvraag. De politie onderzoekt de aanvraag en geeft advies.

MEER INFO
jeugd@eeklo.be - tel. 09 218 29 20

 


 

overzicht 

 

 

gladheidsbestrijdingsplan

 


Zoeken