Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / stadsdiensten / Meldingen / schade aan landbouwgewassen

schade aan landbouwgewassen

Landbouwers die schade lijden door uitzonderlijk noodweer kunnen hiervan melding maken aan de milieudienst die de schadecommissie contacteert voor een mogelijke vaststelling van de schade. De schade moet schriftelijk gemeld worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade. Bij de melding moet ook een fotoplan van de percelen toegevoegd zijn.

Klik hier voor het aangifteformulier.

Voor meer informatie kan u terecht bij de milieudienst.

 

Schade door droogte in april, mei en juni 2017

De procedure wordt opgestart om de schade wegens de droogte in april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering erkent de schade pas definitief als landbouwramp als aan alle criteria is voldaan.

 

  1. De landbouwer moet zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen percelen zich bevinden. De stad Eeklo roept land- en tuinbouwers op om hun schade van die periode te melden.
  2. Na aangifte kan de stad een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.
  3. Ook komt de landbouwschadecommissie langs om de schade vast te stellen.

 

Meer algemene informatie vindt u terug op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

 

 

 

omgeving

(voorheen milieudienst en dienst stedenbouw)

 

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

e-mail: omgeving@eeklo.be 

 

omgevingsambtenaar: Dirk Waelput (specialisatie ruimtelijke ordening)

omgevingsambtenaar: Sabine De Clerck (specialisatie ruimtelijke ordening)

tel. 09 218 28 40 

 

omgevingsambtenaar: Ben Caussyn (specialisatie milieu)

tel. 09 218 28 20

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open maandag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en op maandag enkel telefonisch van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken