Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / stadsdiensten / Restfractie afval

Restfractie afval

vierflapzak

Het restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald in aparte zakken voor de gezinnen en aparte zakken voor de bedrijven. Plaats de restvuilzak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vanaf 20 uur daags voor de ophaling (politiereglement). Deze ophaling is enkel bedoeld voor materialen die niet in aanmerking komen voor selectieve inzameling of compostering. Op die manier kan de hoeveelheid te verbranden afvalstoffen verminderd worden.

 

 

WAT KAN?

WAT KAN NIET!

Huishoudelijk afval dat niet in aanmerking komt voor hergebruik en/of recyclage.

Materiaal dat selectief wordt ingezameld (papier en karton, glas, PMD, KGA, AEEA en tuinafval), dode dieren en slachtafval, scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers, injectienaalden,…).


 

De restfractiezak

De I.V.M. kiest voor één type restfractiezak in de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten maken gebruik van de ‘vierflapzak’. Dit zijn zakken met uitsparingen aan de vulrand waardoor het mogelijk is om de uiteinden diagonaal aan elkaar te knopen zodat de zak kan worden afgesloten. Het is met andere woorden een zak met knoopsluiting


Het grote voordeel van dergelijke restfractiezak is dat met de invoering ervan de klachten over het scheuren van de trekband (de plastic band die de restfractiezak moest sluiten) hiermee uit de wereld worden geholpen. En dit is een zegen voor elke burger, maar ook voor de ophaler die vaak werd geconfronteerd met scheurende zakken.

 

Door zijn vorm verschillen de afmetingen van de nieuwe zak met die van de vorige zak, maar het nuttige volume is echter hetzelfde gebleven. Net als de vorige zak, mag ook deze restafvalzak maximum 15 kg wegen en dient ze volledig dicht geknoopt aangeboden te worden. De nieuwe restfractiezak heeft vanaf nu éénzelfde kleur in alle I.V.M.-gemeenten, nl. wit met zwarte opdruk. Let wel: enkel de zak met het logo van Eeklo mag in Eeklo worden meegegeven. De verkoopadressen van deze zakken zijn ongewijzigd gebleven.

 

KMO’s, zelfstandigen en verenigingen met een eigen lokaal maken gebruik van dezelfde afvalzakken als de particulieren en houden zich hierbij aan dezelfde regels.

(Tot 1 mei 2017 kon er nog gebruik gemaakt worden van de zwarte zak met witte opdruk. De oude KMO-zakken mogen blijven meegegeven worden met de ophalingen.)


Zoeken