Direct naar hoofdmenu / zoekveld

fondsen archief

stadsarchief2 480px 

 

Fonds VVV

Dit uitgebreide fonds omvat, naast gedeelten van de bibliotheek en de verzamelingen van tijdschriften en lokale weekbladen, o.m.:

  • ruim 40.000 bidprentjes
  • een alfabetisch geordend knipselarchief op personen
  • een thematisch knipsel- en documentatiearchief, geordend in mappen
  • een eigen collectie affiches uit W.O. I
  • een bibliotheek van Meetjeslandse auteurs.

 


 

Fonds H.G.M.

Het Historisch Genootschap van het Meetjesland deponeerde in het archief zijn bibliotheek en zijn verzameling tijdschriften, die in de respectieve reeksen zin opgenomen. Daarnaast een vijftiental dozen met bestuursdocumenten.

 


 

Fonds De Eik

Het Stadsarchief Eeklo bezit de reeks bladen waarvan de dertig jaargangen werden gekopieerd, een paar dozen bestuursdocumenten en de volledige reeks familiemappen van wijlen Willy Hamerlynck. Het overgrote deel is uitgewerkt in artikels in ‘De Eik’. Wegens de massa blaadjes en summiere aantekeningen moeilijk te raadplegen.

 


 

Kleinere fondsen

Via privéschenkingen bouwde het Stadsarchief een reeks kleinere fondsen op, die doorgaans een dozijn dozen of minder beslaan. Een overzichtje:

 

AL

Fonds Albert Lion: een bundel Eeklose liederen

CB

Fonds Cyriel Van de Bouchaute: zijn fotoverzameling, met ook de negatieven.

DF

Fonds Davidsfonds: verenigingsarchief

DN

Fonds Gaston De Neve, hoofdzakelijk In verband met VTB

DW

Fonds Pastoor De Wilde (Lembeke): hoofdzakelijk werknotities voor heemkundige publicaties

GB

Fonds Gezinsbond, vroegere Grote en Jonge Gezinnen: verenigingsarchief

GS 

Fonds Georges Spittael. Documentatie over W.O. II, specifiek over de oorlogsslachtoffers. Ook typoscripten van de twee oorlogsboeken van de auteur. Eveneens een (beperkte) documentatie over de Hollandstellung uit W.O. I. (Alleen raadpleegbaar na aanvraag via walter.mp.cami@ hotmail.com)

LL

Fonds Lucien Lampaert: boeken en documenten

TD

Fonds Ten Doorn: foto’s en documenten achtergelaten bij de verhuizing van het kloosterarchief naar Gent. De meeste in Gent bewaarde stukken staan op de archief-cd’s.

WS

Fonds Wilfried Steeghers: hoofdzakelijk briefwisseling.

 


Zoeken