Direct naar hoofdmenu / zoekveld

modern archief

stadsarchief2 480px 

 

Reeks A: Administratie van het stadsbestuur

 A 1: gemeenteraden

 A 2: besluiten van de gemeenteraad 1818-1849

 A 3: minuten van de gemeenteraden

 A 4: kabinet van de burgemeester

 A 5: schepencolleges

 A 6: minuten van de schepencolleges

 A 7: jaarverslagen

 A 8: minuten van de jaarverslagen

A 21: onderrichtingen en bekendmakingen

A 22: affiches

A 23: kermissen

A 24-28: vieringen

A 29: ontvangsten op het stadhuis

A 30: uitnodigingen aan het stadsbestuur

A 31: straatnamen

A 41/60: intercommunales

A 81/83: adviesraden

A 91/95: verkiezingen

 


 

Reeks B: Bevolking

B 1: geboorteregisters

B 2: huwelijksregisters

B 3: overlijdensregisters

B 4/5: tienjaarlijkse tafels en registers

B 6: in- en uittredingen

B 10: tellingen

B 11: paspoorten

B 12: kiezerslijsten

 


 

Reeks C: Cultuur en onderwijs

C 1: Lagere school (stadsschool)

C 2: Fonds meestbegaafden

C 3: B.L.O.

C 4: Middelbaar onderwijs

C 11/20: Tekenschool / Academie schone Kunsten

C 21/25: Muziekschool / Muziekacademie

C 51/57: Cultureel Centrum De Herbakker

C 81: Bibliotheek

C 82/83: Verenigingen

C 91 e.v.: diversen (Festival van Vlaanderen, verzusteringen, toeristische raad …)

 


 

Reeks E: Economie

E 1-2: Landbouwtellingen

E 3-4: Deelstaten en statistieken

E 5-6: Naoorlogse rantsoenering en statistieken

E 7: Landbouwinstellingen

E 8: Veeteelt

E 9: Markten

E 10: Broodzettingen (19de eeuw)

E 11: Marktrechten

E 21: Industrie

 


 

Reeks F: Financiën

F 1 : Begrotingen

F 2: Bewijsstukken bij de rekeningen

F 3-4: Jaarrekeningen en registers

F 5-6: Grootboeken

F 7/9: Dagkasboeken

F 21: Grote financiële dossiers

F 50/91: Gemeentelijke heffingen en taksen

F 150: Leningen

F 200: Provinciale belastingen

 


 

Reeks G: Gerecht

G 1/7 : Politiereglementen, toezichten en verslagen

G 11/12: Gevangenis (19de eeuw)

G 13: Gendarmerie / Rijkswacht

 


 

Reeks J: Jeugd en Sport

J 1:  Jeugdraad

J 2: Jeugdwerkbeleidsplannen

J 3/13: Jeugddienst

J 21: Speelpleinwerking

J 22: Grabbelpas

J 23: Beukenhof

J 61/64: Sportcentrum, zwembad, sporthal

J 65: K.F.C. Eeklo

 


 

Reeks K: Kadaster

K 1-2: Frans Kadaster

K 3/5: Nederlands kadaster

K 6/12: Belgisch kadaster

 


 

Reeks L: Briefwisseling

L 1/4  : Uitgaande brieven

L 5: Minuten van uitgaande brieven

L 7/9:  Inkomende brieven

 


 

Reeks M: Militaire zaken

M 1/7 : Dienstplicht

M 11/17: Schutterij en Burgerwacht

M 21/35: Eerste Wereldoorlog

M 41/49: Tweede Wereldoorlog

M 51/53: Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog

 


 

Reeks N: Notariële akten

N 1 : Notariële verkopingen 19de eeuw

N 2-3: Boedelinventarissen 19de eeuw

N 4: Huwelijkscontracten, testamenten

N 5: Hypotheken, renten en schenkingen aan het O.C.M.W.

 


 

Reeks P: Patrimonium

P 1: Stadsgebouwen

P 2: Wegen

P 3: Waterlopen

P 4: Kerkhof

P 5: Vervoer

P 6: Nutsvoorzieningen

P 7/9: Particuliere gebouwen: bouwaanvragen

P 21: Particuliere gebouwen: bouwvergunningen Ruimtelijke Ordening

P 31-32: B.P.A.’s en Verkavelingen

P 51-53: Gebruik van en toezicht op de openbare weg

 


 

Reeks R: Religieuze instellingen

R 1: Algemeen

R 2: Parochie St.-Vincentius

R 3: Parochie Sint-Antonius

R 4: Parochie O-.L-.V.-ten-Hemel-Opgenomen

R 5: Parochie Sint-Jozef.

R 6: Parochie Sint-Jan (Oostwinkel)

 


 

Reeks S: Sociale instellingen

S  1/5 : O.C.M.W.Bestuur en briefwisseling

S 6-7: Begrotingen en rekeningen

S 8: Bewijsstukken bij de rekeningen

S 9-10: Detailrekeningen

S 11-12: Ondersteunde personen

S 16: Leer- en verbeteringswerkhuis

S 17: Gesticht

S 21: C.O.O. in W.O. II

S 31: Werkrechtersraad

S 41: Gemeentelijke beslissingen i.v.m. O.C.M.W.

S 51-52: Sociale projecten

 


 

Reeks V: Volksgezondheid

V 1: Inentingen

V 2: Ruim- en reinigingsdiensten

V 3-4: Bejaardenzorg

V 5: Kankerbestrijding

V 6: Rode Kruis

V 11/18: Brandweer

V 21: Dienst 900 / 100

V 31/37: Slachthuis

 


 

Reeks W: Personeel (nog geen definitieve nummering)

Mandatarissen

Statuten van het personeel

Personeelskader – benoemingen en aanwervingen

Administratie van het personeel

Staten en kalenders

Wedden, toelagen en vergoedingen

Belastingen

Personeel B.L.O.

Personeel Academie Schone Kunsten

Personeel Academie Muziek & Woord

Personeel Vrijwillige Brandweer

Veiligheid & hygiëne, VerzekeringenZoeken