Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / voor leerkrachten / lid van de bib

lid van de bib

Lid worden van de bib is gratis voor iedereen
Wij bieden leerkrachten een klaskaart aan waarmee ze 30 jeugdboeken gedurende 6 weken kunnen uitlenen
Leerlingen die op regelmatige basis in klasverband boeken komen kiezen kunnen gebruik maken van boekenbuspasjes. De uitleentermijn loopt tot het volgende klasbezoek.
Voor klassen (van de Eeklose lagere scholen) voor wie regelmatig naar de bib komen niet mogelijk is, voorzien we boekenboxen.

Uitlenen als leerkracht of instelling

 

Er is een regeling getroffen specifiek voor leerkrachten en instellingen: 

 

Samen met jouw leerlingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om met de leerlingen lagere school boeken uit te lenen:

 


 

Klaspas

De klaspas is een bibliotheekpas voor leerkrachten (niet voor studenten of stagiairs).

De klaspas is bedoeld voor ‘bibliotheekboeken in de klas’, niet voor persoonlijk gebruik.

De klaspas is persoonlijk:

 • als u van klas of school verandert, neemt u de klaspas mee.
 • als u geen les meer geeft, brengt u de klaspas naar de bibliotheek terug.
 

 De klaspas is gratis. U wordt ingeschreven op vertoon van een bewijs van de school.

 

 • Het lenen van materialen is gratis.
 • U kunt max. 30 materialen lenen.
 • U mag die 6 weken houden.
 • U kan enkel materialen jeugd lenen.

 

Klik hier voor het volledige reglement.

 

Boekenbuspasjes

U komt met de leerlingen naar de bib, en de leerlingen lenen uit op boekenbuspasjes.
U vraagt via een brief de toestemming aan de ouders om een boekenbuspasje te laten aanmaken.
Ouders bezorgen die ondertekend terug.
U bezorgt ons enkele weken voor uw bezoek een lijst met de gegevens van de leerlingen die toestemming kregen: naam, geboortedatum, adres en tel-nr. (+ school en klas)
In de bib maken we dan de boekenbuspasjes aan.

 

 • Elke leerling krijgt een individueel boekenbuspasje. Dit pasje is gratis.
 • Alle boekenbuspasjes worden bewaard op school door de leerkracht.
 • De leerlingen komen in klasverband naar de bib, en dan kan elke leerling boeken kiezen. Iedereen leent zijn boeken uit aan de zelfuitleen en krijgt een ticket met daarop de titels van alle boeken.
 • Bij het volgende bibliotheekbezoek brengt elke leerling zijn/haar boeken mee naar de bib. Iedereen kan andere boeken kiezen.
  Wie zijn boeken niet terug mee heeft, kiest bij voorkeur geen nieuwe boeken.
 • We bezorgen de leerkracht regelmatig een lijstje van de niet-teruggebrachte boeken. De leerkracht vraagt dan de ouders/de leerling om de boeken mee te brengen bij het volgende klasbezoek.
 • De leerlingen komen elk trimester (of vaker). De terugbrengdatum wordt, na het uitlenen, door de bib aangepast naar de datum van het volgende bibliotheekbezoek.

 

Boekenboxen

We begrijpen dat het niet voor alle klassen haalbaar is om regelmatig naar de bib te komen: de school ligt te ver van de bib of de tijd ontbreekt. Daarom willen we voor de Eeklose lagere scholen boekenboxen aanbieden: een box met 30 boeken, aangepast aan het niveau en de leeftijd van uw leerlingen.
De box wordt op vaste dagen omgeruild: op school of in de bib.
Als tegenprestatie vragen we om in de loop van het schooljaar met de klas te komen kennismaken met de bib.

 

Boekenboxen kleuters

 • Voor de Eeklose scholen
 • Leerkrachten kiezen zelf of ze box nemen of niet
 • De box bevat maximum 30 boeken.
 • Leerkrachten kiezen
  • een box met boeken voor de jongste kleuters (kartonboekjes en stoffen boekjes)
  • of
  • een box met boeken voor de oudste kleuters (prentenboeken).
 • Wie in het schooljaar 2018-2019 een boekenbox wil, schrijft vóór 09/07/2018 in
  Leerkrachten kunnen de box aanvragen via dit formulier.
 • De boeken in de boekenbox worden uitgeleend op een speciaal pasje (dat in de bibliotheek blijft).
 • In de boekenbox zit een uitleenticket.
 • Als leerkrachten zelf boeken willen uitlenen in de bibliotheek, gebruiken ze de klaspas: zo is het voor de leerkrachten altijd duidelijk wat ze zelf in de bib geleend hebben.
 • Leerkrachten beslissen zelf of de boeken uit de boekenbox in de klas blijven, of dat de leerlingen de boeken mogen meennemen naar huis. De bibliotheek zorgt voor een standaardbrief i.v.m. het naar huis meenemen van boeken uit de boekenbox.
 • Uiteraard willen we de boeken liefst allemaal terug, maar mocht er toch eens een boek verloren gaan, voeren we het boek af, zonder verdere gevolgen voor de leerkracht/de leerling. (nadat de leerkracht al het mogelijke heeft gedaan om het boek terug te krijgen)
 • De leerkrachten zorgen dat alle boeken terug in de box zitten als de box opgehaald wordt. Dan is het zowel voor de leerkracht als de bib steeds duidelijk welke boeken nog in de klas zijn, én kunnen de boxen door de bibliotheek vlot aan andere klassen uitgeleend worden.
 • We wisselen de boxen om de 6 weken: zo zijn er na elke schoolvakantie nieuwe boeken. De boxen worden geleverd op dinsdag: 18/09, 6/11, 8/01, 12/03 en 30/04. Op 04/06 worden alle boxen opgehaald.
 • Leerkrachten kiezen zelf wanneer ze een box wensen: 1 keer, op meerdere data of op alle data. 

 

Boekenboxen lagere school

 • Voor klassen (van de Eeklose lagere scholen) bij wie regelmatig naar de bibliotheek komen niet mogelijk is, voorzien we boekenboxen.
 • Leerkrachten kiezen zelf of ze box nemen of niet (engagement bij box voor klas in lagere school: 1 keer per schooljaar bib bezoeken)
 • De box bevat maximum 30 boeken.
 • Leerkrachten kiezen zelf voor fictie, non-fictie of combinatie van beide.
 • Eventueel kunnen de leerlingen via de leerkracht hun keuze doorgeven. We proberen die boeken dan in de box te steken.
  • Via boekenzoeker/catalogus boeken zoeken en die reserveren. 
  • Doorgeven welk soort boeken leerlingen willen op basis van vragen als: wil je een informatief boek of een leesboek, wat doe je graag, wat lees je graag…
  • Boeken rond WERO-thema: leerlingen stellen vooraf een vraagje op, in welk boek vind je je antwoord, stel je antwoord voor aan de klas
 • Wie in het schooljaar 2018-2019 boekenboxen wil, schrijft vóór 09/07/2018 in
  Leerkrachten kunnen de box aanvragen via dit formulier.
 • De boeken in de boekenbox worden uitgeleend op een speciaal pasje (dat in de bibliotheek blijft).
 • In de boekenbox zit een uitleenticket.
 • Als leerkrachten zelf boeken willen uitlenen in de bibliotheek, gebruiken ze de klaspas: zo is het voor de leerkrachten altijd duidelijk wat ze zelf in de bibliotheek uitgeleend hebben.
 • Leerkrachten beslissen zelf of de boeken uit de boekenbox in de klas blijven, of dat de leerlingen de boeken mogen meennemen naar huis. De bib zorgt voor een standaardbrief i.v.m. het naar huis meenemen van boeken uit de boekenbox.
 • Uiteraard willen de boeken liefst allemaal terug, maar mocht er toch eens een boek verloren gaan, voeren we het boek af, zonder verdere gevolgen voor de leerkracht/de leerling. (nadat de leerkracht al het mogelijke heeft gedaan om het boek terug te krijgen)
 • De leerkrachten zorgen dat alle boeken terug in de box zitten als de box opgehaald wordt. Dan is het zowel voor de leerkracht als de bib steeds duidelijk welke boeken nog in de klas zijn, én kunnen de boxen door de bib vlot aan andere klassen uitgeleend worden.
 • We wisselen de boxen om de 6 weken: zo zijn er na elke schoolvakantie nieuwe boeken. De boxen worden geleverd op dinsdag: 18/09, 6/11, 8/01, 12/03 en 30/04. Op 04/06 worden alle boxen opgehaald.
 • Leerkrachten kiezen zelf wanneer ze een box wensen: 1 keer, op meerdere data of op alle data. 
 • Leerkrachten lagere school die een boekenbox nemen, engageren zich om minstens een keer per jaar naar de bib komen (een must voor wie van onze diensten gebruik wil maken) om zo de cyclus “elk jaar bezoeken we de bib” te doorlopen.

 

 


Zoeken