Direct naar hoofdmenu / zoekveld

dementievriendelijk eeklo

logo koppig eeklo site 480 

 

De Koning Boudewijnstichting selecteerde 28 projecten waaronder het door Eeklo ingediende ‘Koppig, dementievriendelijk Eeklo’. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen er de kans om te blijven deelnemen aan het openbare leven in hun buurt of gemeente. In een dementievriendelijke gemeente ontstaan er mogelijkheden tot ontmoeting tussen de gemeenschap en mensen met dementie.

 Het isolement van mensen met dementie wordt doorbroken en ze kunnen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven leven. Dat is trouwens meestal hun uitdrukkelijke wens. De geselecteerde gemeenten/steden nemen de handschoen op. Verenigingen, winkeliers en handelaars, de culturele sector, het onderwijs, de politie en de zorgsector worden uitgenodigd om samen een dementievriendelijk klimaat te realiseren.
Communiceren met personen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Mensen met de ziekte van Alzheimer (of een verwante aandoening) en hun naasten voelen zich dan ook vaak geïsoleerd. Hun contacten met de lokale gemeenschap vallen geleidelijk aan weg.

Eeklo werkte samen met een hele reeks partners een vijfjarenplan uit onder de naam KOPPIG, dementievriendelijk EEKLO.
•    vroegdetectie dementie
•    ondersteuning van bestaande initiatieven: praatcafé dementie, familiegroep Alzheimerliga, Paradox, expertisecentrum dementie
•    opleiding en vorming van stads- en OCMW-personeel
•    uitbouw van het infopunt tot een inloophuis waarbij info kan verkregen worden m.b.t. dementie
•    organisatie van een filmavond rond het thema dementie
•    uitbouw website: KOPPIG – dementievriendelijk EEKLO

Meer info
Tel. 09 | 218 17 01

 

www.dementie.be

www.omgaanmetdementie.be

 


infopuntdementie 480px

Infopunt Dementie

 

Personen met dementie: wie zijn die? Hoe ga ik om met hen? Wat als het me allemaal een beetje teveel wordt? Welke instanties kan ik aanspreken voor hulp? Heb ik als mantelzorger recht op een financiële tussenkomst?

Blijf niet met je vragen zitten maar kom vrijblijvend een kijkje nemen in het Infopunt Dementie. De Stad Eeklo, in samenwerking met verschillende partners, heeft in het kader van haar project Koppig, dementievriendelijk Eeklo een Infopunt Dementie ingericht. Je vindt er een luisterend oor, interessante brochures, een bloemlezing aan artikels rond dementie en aanverwante geheugenproblematiek en wellicht maak je ook kennis met lotgenoten die je een hart onder de riem kunnen steken.
Ook via e-mail kun je je vragen stellen of je hart luchten mocht het niet lukken om langs te komen: dementievriendelijk@eeklo.be 

 

Infopunt Dementie
Sociaal Huis
Kaaistraat 34, 9900 Eeklo
Openingsuren:
Iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de 2de en 4de dinsdagavond van 17 tot 19 uur


geheugenkoor 480px 

 

Geheugenkoor

Wanneer alles uit het geheugen verdwijnt, blijven liedjes hangen
Woensdag 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 sept., 11 okt. en 13 dec. 2017 - Gratis!

 

Heel veel mensen linken een bepaalde herinnering, zoals hun trouwdag, een overlijden, de geboorte van een kind,... aan een gevoel, maar dikwijls ook aan een liedje. Emoties, gevoelens en herinneringen blijven in het geheugen sluimeren zoals liedjes uit ‘de tijd van toen’. De combinatie van emoties, gevoelens en oude vertrouwde liedjes of muziekstukken brengen deze sluimerende herinneringen terug. Muziek werkt immers reminiscerend. Personen met geheugenproblemen en/of dementie leven heel zintuiglijk gericht. Bij personen met dementie blijft het lange termijngeheugen het langst intact. Emotioneel geladen gebeurtenissen versterken dit geheugen en worden op die manier beter herinnerd en herkend. `

 

Samen zingen
Muziek raakt de mensen en bevordert de samenhorigheid. Het bouwt een empathische brug tussen de leefwereld van de persoon met dementie en zijn familie. Dikwijls is muziek de laatst overgebleven manier om met elkaar contact te maken. Tegelijk is het ook heel mooi en ontroerend om samen liedjes te zingen.
De muzikale interactie biedt ruimte om emoties te uiten, op te vangen en te beïnvloeden. Het zingen in groep brengt een ontspannen en positief gevoel naar boven.

Meer dan muziek
Het geheugenkoor is meer dan alleen muziek. Het is het samen zijn, samen zingen en samen een goed en ontspannen gevoel creëren door middel van muziek.

 

Interesse?
Kom eens een kijkje nemen in het lokaal dienstencentrum Zonneheem te Eeklo. Wij zingen van 14.30 tot 16.30 uur. 

 


 

Enquete COLTD over dementie - mei 2015

De leerlingen van het 3de jaar Humane Wetenschappen van COLTD onderzochten via een enquête de ervaring, kennis en mening van 3de en 4de jaarsleerlingen ASO over dementie.

267 leerlingen vulden de enquête in.

Hier vind je de resultaten, samen met heel wat weetjes en tips over dementie

 

 

Publicaties rond Dementie

Advance Care Planning: overleg tussen zorgverleners, patiënten met dementie en hun naasten

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis op het vlak van Advance Care Planning die toegepast wordt (of kan worden) op personen met dementie.
dementiewijzer 480pxsrc="/dsresource?objectid=default:7126&versionid=&disposition=inline"

Hieronder vindt u een Dementiewijzer voor het Meetjesland met alle contactgegevens en diverse diensten. Deze dementiewijzer is beschikbaar in het Sociaal Huis in Eeklo.

 

U kan de informatie uit de dementiewijzer ook hier nalezen.

 


De leerlingen van het 3e jaar Humane Wetenschappen van COLTD onderzochten via een enquête de ervaring, kennis en mening van 3e en 4e jaarsleerlingen ASO over dementie.

267 leerlingen vulden de enquête in.

Hier vind je de resultaten, samen met heel wat weetjes en tips over dementie.

Infopunt Dementie

Sociaal Huis
Kaaistraat 34, 9900 Eeklo 

tel. 09 218 17 00/01
fax 09 218 17 09

e-mail: dementievriendelijk@eeklo.be

welzijnsambtenaar Stad Eeklo: Christina Trenson

 

Openingsuren:

openingsuren van het sociaal huis

 

 


Zoeken