Direct naar hoofdmenu / zoekveld

verkeershinder in eeklo

190204 verkeershinder 

 

 

Verkeershinder door:

wegenwerken andere omstandigheden

(Ben je ondernemer? Wat kan je doen bij hinder door openbare werken?) 

 

nieuwsbrief button

 


 

Verkeershinder door WEGENWERKEN 

Renovatie brug E34/N49 over het Schipdonkkanaal in Eeklo

Op zaterdag 2 maart 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de brug langs de E34/N49 over het Schipdonkkanaal in Eeklo.

Zij verstuurden onderstaand persbericht.

Het wegdek van de brug en ook de onderkant van de brug wordt aangepakt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt vanaf zaterdag 2 maart 2019 om 18.00 uur in elke richting over één rijstrook. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2019.

Over de werken

Op maandag 4 maart start de aannemer met de volledige renovatie van de brug langs E34/N49 over het afleidingskanaal van de Leie in Maldegem. Er komt een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen. Ook de onderzijde van de brug wordt gerenoveerd. De voorbereidende nachtwerken zijn al gestart. Het einde van de werken is voorzien in december 2019.

Verkeerssituatie

De voorbereidende nachtwerken zijn achter de rug.

Renovatie van de brug: van 4 maart tot eind 2019.

Tijdens de werken rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook in de beide richtingen.

Minder hinder

Door in verschillende fasen te werken, kan het verkeer steeds door op de E34/N49. Tijdens de zomervakantie (bouwverlof) wordt er niet gewerkt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt dan terug over twee rijstroken in de beide richtingen.

Vernieuwing dienstbrugje naast Balgerhoekebrug klaar midden april

De laatste fase van de werken gaat vanaf 8 maart in met de installatie van de nieuwe passerelle op de grens van Eeklo en Maldegem.

Tijdens de plaatsing van de stalen liggers op 8 maart wordt de naastgelegen Balgerhoekebrug afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers en fietsers. Het jaagpad vanaf de brug richting Zomergem wordt ter hoogte van het brugje gedurende de volledige laatste fase van de werken onderbroken voor het verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding voor gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers voorzien. 

Het volledige persbericht van De Vlaamse Waterweg nv 


Verbeteringswerken Oostveldstraat

 

Om onze wegen veiliger te maken en comfortabel te houden is permanent onderhoud noodzakelijk.

Daarom werken we vanaf vrijdag 1 maart vandaag in de Oostveldstraat. 

Om de geluidsoverlast te verminderen wordt een betonstrook tussen de Kriekmoerstraat en de Sportlaan richting Eeklo vervangen.

Het verkeer moet er gedurende de werken en de uithardingsperiode van het beton over 1 rijstrook.

Gedurende deze periode van 3 weken willen we vragen om uw snelheid aan te passen en om hoffelijk te zijn bij het alternerend verkeer.

 


 

Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN 

NIEUW Beperkte verkeershinder aan de parking van het Sportpark

Het stadsbestuur levert extra inspanningen om op een aantal plaatsen de hinderlijke plasvorming aan te pakken. Zo worden fietsers minder natgespat als ze bij regenweer de weg op gaan.
Deze week worden er op diverse plaatsen herstellingen uitgevoerd.  Zo ondermeer aan de inrit van de parking van het sportpark.
Dit gaat gepaard met een kleine aanpassing van de rijrichtingen.  U kan vanaf heden de parking sportpark oprijdenter hoogte van de busstroken en afrijden rechtover de Geraniumlaan.  Deze omleiding zal ongeveer 3 weken van kracht zijn zodat de herstelling voldoende kan uitharden.

Bij deze gelegenheid willen we ook wijzen op het feit dat er controles zullen gebeuren op het wildparkeren op de busparkeerstrook en de Kiss and Ride strook.  Er zijn meer dan 300 parkeerplaatsen beschikbaar op de parking sportpark, voldoende dus om reglementair te parkeren en het geld van een boete foutparkeren uit te sparen.

190220 parking Sportpark 

 

 

NIEUW Afwerking wegdek Brugsesteenweg

Woensdag 20 februari wordt het wegdek in de Brugsesteenweg afgewerkt. Er zal beperkte verkeershinder zijn met een plaatselijke omleiding  in functie van de werken.

 

NIEUW Gedeeltelijk afsluiten van de Teirlinckstraat

Woensdag 20 februari wordt de Teirlinckstraat gedeeltelijk afgesloten voor werken aan de nutsvoorzieningen. 

De Teirlinckstraat blijft bereikbaar vanaf de Prinsenhofstraat, vanaf de Kerkstraat niet.

 

NIEUW Op de grens Eeklo-Sint-Laureins omgeving Boterhoek is er verkeershinder voor het plaatsen van windmolens. De werken gebeuren in 5 fases: de verkeershinder zal zich telkens beperken tot 1 plaats op de plaats van de werken. Er is een omleiding voorzien voor wagens via de Bredeweg, fietsers en voetgangers zullen altijd doorkunnen.

 

NIEUW Omwille van werken aan de spoorwegovergang in de Krekelmuit zal de overgang gesloten zijn voor alle verkeer van 30 januari tot half februari. De Krekelmuit wordt doodlopend in beide richtingen ter hoogte van de spooroverweg. Verkeer dat uit de Pastoor Bontestraat komt, volgt de omleiding via Balgerhoeke naar de N9. 

 

NIEUW Voor het gieten van een betonplaat en het plaatsen van een betonmixer en een betonpomp zal de Cocquytstraat op 22 februari afgesloten worden. De rijrichting van de Vlamingstraat zal worden omgedraaid voor de duur van de werken.

 

Voor het plaatsen van een telescopische kraan zal de Dullaert op 14 februari afgesloten zijn ter hoogte van nummer 27 tot 31. Er is een omleiding voorzien voor 1 dag via de Zuidmoerstraat, de Euerardstraat en de Hendrik Consciencestraat. Er geldt een parkeerverbod voor de lengte van de werken, het voetpad zal vrij zijn voor voetgangers.

 

Op 16 januari kregen we melding van een verzakking in de Cocquystraat ter hoogte van nummer 18. Er is een defect in de riolering vastgesteld, dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld. 

In tussentijd is er een omleiding voorzien voor auto's via Koning Albertstraat – Markt – Collegestraat – Vlamingstraat – Cocquytstraat.
Fietsers kunnen wel gewoon door.

Werken beëindigd! Vanaf 17 januari is de Guido Gezellestraat ter hoogte van huisnummer 5 afgesloten. Er is een defect in de riolering vastgesteld, dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld. 

In tussentijd is er een omleiding voorzien in beide richtingen voor auto's via de Lekestraat, Schaperijstraat, Guido Gezellestraat, Hugo Verrieststraat en Aimé De Raedtstraat.

Fietsers kunnen wel gewoon door.

De opdracht is voor dringende herstelling aan de aannemer toegewezen. 

 

Op zondag 20 januari is de Patersstraat volledig afgesloten voor alle verkeer omwille van werken aan een woning. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

 

Op zaterdag 26 januari is de Collegestraat afgesloten vanaf het kruispunt met het Schuttershof omwille van werken aan een woning.

De rijrichting van het Schuttershof wordt omgekeerd, zodat het verkeer de Collegestraat kan inrijden vanaf de Markt en omgeleid kan worden via het Schuttershof naar de Zuidmoerstraat.

Fietsers en voetgangers kunnen wel door. 

 

Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari is de Collegestraat afgesloten vanaf het kruispunt met het Schuttershof omwille van werken aan een woning.

De rijrichting van het Schuttershof wordt omgekeerd, zodat het verkeer de Collegestraat kan inrijden vanaf de Markt en omgeleid kan worden via het Schuttershof naar de Zuidmoerstraat.

 

Op donderdag 31 januari zal de Moeie onderbroken zijn ter hoogte van huis nummer 45-47 van 8.45 uur tot 15.00 uur. Voor het rooien van bomen dient om veiligheidsredenen de rijbaan afgesloten worden. Er geldt een parkeerverbod voor de onpare zijde van de straat ter hoogte van de werken. Aan de pare zijde zal het voetpad wél vrij blijven en kunnen voetgangers door. Er zal een omleiding voorzien worden via de Tieltsesteenweg, Koning Albertstraat en de Cocquytstraat.

 

 


 

 

 

Beëindigde werken

 JAN BREYDELSTRAAT EN WOLSTRAAT - 23 november 2018 

 FIETSBRUG BALGERHOEKE 

 ZILVERSTRAAT - 19 november 2018

 TEIRLINCKSTRAAT - 19 november 2018

 TEIRLINCKSTRAAT - 15 oktober tot 16 november 2018

 WAAISTRAAT - 26 november t.e.m. 14 december 2018

 PEPERSTRAAT - 26 november t.e.m. 21 december 2018

 TIELTSESTEENWEG


 

 

Beëindigde werken

Kaaistraat terug open

De herstelling in de Kaaistraat ter hoogte van nummer 33 is goed verlopen en in de late namiddag van maandag 11 februari zal de Kaaistraat terug opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. De straat is terug toegankelijk vanuit de Stationsstraat en de Zuidmoerstraat.

Voor voetgangers en fietsers was er steeds doorgang voorzien.

 


 

Tieltsesteenweg - vanaf 17 januari 2019

Vanaf donderdag 17 januari 2019 zal firma Vindevogel in opdracht van de Watergroep werken uitvoeren in de Tieltsesteenweg in het deel tussen de kruispunten met de Nijverheidskaai en de Korte Moeie. 

Alle drinkwateraansluitingen vanaf huisnummer 58-60 tot huisnummer 112 zullen overgekoppeld worden op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Hierbij is het mogelijk dat er ook op privaat terrein en aan de watermeter in de woning moet gewerkt worden. Dit zal steeds onder toezicht van De Watergroep gebeuren.

Om de werken en het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen is er beslist om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren. Het verkeer komende van het centrum zal daarom omgeleid worden via Korte Moeie - Slachthuisstraat – Nieuwendorpe en Nijverheidskaai.

Wateronderbrekingen: als gevolg van deze werken zullen wateronderbrekingen noodzakelijk zijn. Bewoners zullen hiervan steeds tijdig op de hoogte worden gebracht door De Watergroep. De bewonersbrief en een plan vind je hier

  


Fietsbrug Balgerhoeke

Vanaf maandag 19 november 2018 start de Vlaamse Waterweg met de werkzaamheden aan het fiets- en voetgangersbrugje naast de Balgerhoekebrug. De werkzaamheden verlopen in verschillende fases waarbij de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt.

Om de veiligheid tijdens de afbraakwerken  te garanderen, zal de Balgerhoekebrug en het jaagpad (vanaf de brug richting Zomergem, kant Adegem), van woensdag 28 november t.e.m. vrijdag 30 november 2018 afgesloten worden voor al het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers.

Er wordt een omleiding voorzien via de N9 en de Oude Staatsbaan. Bij het begin en einde van de schooltijd zal de brug kortstondig worden opengesteld voor voetgangers en fietsers.

Het plaatsen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is voorzien tijdens de Krokusvakantie van maandag 4 tot en met donderdag 7 maart 2019. Gedurende deze periode zal de brug ook afgesloten worden voor al het verkeer.

 

 


 

 

 

 

Waaistraat - 26 november t.e.m. 14 december 2018

Aanstaande maandag 26 november starten er werken in de Waaistraat door de firma Hardo in opdracht van Eandis. Er worden kabels aangelegd om de windmolens die geplaatst worden aan de noordzijde van de E34 aan te sluiten op het net.

De werken worden in drie fases uitgevoerd waarbij in elke fase een deel van de Waaistraat wordt afgesloten. Hierdoor is verkeer tussen Eeklo en Kaprijke niet mogelijk via de Waaistraat. Er is steeds een omleiding voorzien via Bentille langs de N434 (Peperstraat, Kleemhoek, Moerstraat) en de N456 (Molenstraat).

Elke fase zal ongeveer een week in beslag nemen. Doorgang voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs zal steeds mogelijk zijn en het Onthaal-Oriëntatie en Observatiecentrum De Waai zal steeds bereikbaar zijn. Zonder weerverlet zullen de werken duren tot midden december 2018. 

Fase 1: Waaistraat afgesloten tussen Molenstraatje en Centrum De Waai

Fase 2: Waaistraat afgesloten tussen Galgestraatje en het Sint-Vincentiusstraatje

Fase 3: Waaistraat afgesloten tussen de Peperstraat en het Sint-Vincentiusstraatje

 


 

Peperstraat - 26 november t.e.m. 21 december 2018

Van maandag 26 november t.e.m. vrijdag 21 december 2018 worden er in opdracht van Aquafin renovatiewerken aan enkele inspectieputten van de riolering in de Peperstraat uitgevoerd door aannemer Kumpen NV. Gedurende deze werken worden de inspectieputten hersteld en gereinigd.

De hinder door de werkzaamheden in het voetpad, fietspad en in de parkeerstroken is beperkt voor doorgaand verkeer. Tijdens de werken aan de inspectieputten in de rijbaan, wordt er gewerkt met verkeerslichten. Hierdoor is er vertraging mogelijk, maar het verkeer kan afwisselend in beide richtingen blijven rijden.


 

Jan Breydelstraat en Wolstraat - 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken worden de Jan Breydelstraat (tussen de Euerardstraat en Vlaspad) en de Wolstraat gedurende 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018 afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Euerardstraat-Zuidmoerstraat-Gulden Sporenstraat en omgekeerd.

 

 

 

Zilverstraat - 19 november 2018

Door nutsvoorzieningswerken wordt de Zilverstraat afgesloten op maandag 19 november 2018. Er wordt een omleiding voorzien via Kerkplein-Prinsenhofstraat-Teirlinckstraat-Roze-Rabautstraat-Blommekens-Boelare. 


 

Teirlinckstraat - 19 november 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt het eerste deel van de Teirlinckstraat op maandag 19 november afgesloten. Het éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Teirlinckstraat tussen de Prinsenhofstraat en de Kerkstraat wordt omgedraaid. 

 


Teirlinckstraat - 15 oktober tot 16 november 2018

Voor herstellingswerken aan het wegdek wordt het tweede deel van de Teirlinckstraat afgesloten in 2 fases:

  • 15 oktober tot 2 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 62 tot aan het kruispunt met de Kerkstraat.
  • 5 tot 16 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten tussen huisnummer 44 en 62.

Er wordt een omleiding voorzien via de Roze-Rabautstraat-Blommekens-Boelare-Markt-Kerkstraat.


 

 

 


2018

verkeershinder november 2018

verkeershinder oktober 2018

verkeershinder september 2018

verkeershinder augustus 2018

verkeershinder juli 2018

verkeershinder juni 2018

verkeershinder mei 2018

verkeershinder april 2018

verkeershinder maart 2018

verkeershinder februari 2018

verkeershinder januari 2018

 

2017

verkeershinder december 2017

verkeershinder november 2017

verkeershinder oktober 2017

verkeershinder september 2017

verkeershinder in augustus 2017

verkeershinder in juli 2017

verkeershinder in juni 2017

verkeershinder in mei 2017

verkeershinder in april 2017

verkeershinder maart 2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 


Zoeken