Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / gemeenteraad

gemeenteraad

 

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de stad. Het is zijn opdracht alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen, subsidiereglementen,...

 

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen en moet minstens tien maal per jaar samenkomen. Het aantal raadsleden van een gemeente is gebaseerd op het bevolkingscijfer. Eeklo telt 27 gemeenteraadsleden Uit hun midden worden de leden van het college van burgemeester en schepenen gekozen. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden materies.

 

De nieuwe gemeenteraad werd op 2 januari 2013 geïnstalleerd. De meerderheid wordt gevormd door 10 CD&V+, 2 Open VLD, 4 sp.a/Groen (die voortaan wel als aparte fracties zullen zetelen). De oppositie bestaat uit 5 N-VA, 3 SMS en 3 onafhankelijke.

 

gemeenteraad 2017

(afwezig: Danny Smessaert) 

 

Volgende personen vormen de Eeklose gemeenteraad:

  • burgemeester Koen Loete (CD&V+); eerste schepen Freddy Depuydt (sp.a), tweede schepen Christophe De Waele (Open VLD), derde schepen Dirk Van de Velde (CD&V+), vierde schepen Ann Van den Driessche (CD&V+), vijfde schepen Rita De Coninck (CD&V+), zesde schepen Bob D'Haeseleer (Groen)
  • voorzitter Odette Van Hamme (CD&V+)
  • Janvier Buysse (CD&V+), Marc Windey (SMS), Luc Vandevelde (SMS), Lut De Jaeger (Groen), Janick Smessaert (Groen), Sofie Vermeulen (CD&V+), Caroline d'Aubioul (Open VLD), Filip Lecompte (onafhankelijk), Wilfried Van Kerrebroeck (CD&V+), Michel De Sutter (onafhankelijk), Gertjan Blomme (CD&V+), Tineke Verstraete (SMS), Rudi Desmet (N-VA), Paul Verstraete (onafhankelijk), Filip Smet (CD&V+), Rita Gysels (N-VA), Ann Eggermont (N-VA), Hilde Lampaert (N-VA) en Peter De Graeve (N-VA).
  • Danny Smessaert (CD&V+) maakt als OCMW-voorzitter deel uit van het schepencollege.

 

samenstelling gemeenteraad

schepencollege

vergaderingen en verslagen

huishoudelijk reglement

 

BELEIDSVERKLARING 2013-2018


Zoeken