Direct naar hoofdmenu / zoekveld

schade aan landbouwgewassen

Landbouwers die schade lijden door uitzonderlijk noodweer kunnen hiervan melding maken aan de milieudienst die de schadecommissie contacteert voor een mogelijke vaststelling van de schade. De schade moet schriftelijk gemeld worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade. Bij de melding moet ook een fotoplan van de percelen toegevoegd zijn.

Klik hier voor het aangifteformulier.

Voor meer informatie kan u terecht bij de milieudienst.

 

Schade door droogte in april, mei en juni 2017

De procedure wordt opgestart om de schade wegens de droogte in april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering erkent de schade pas definitief als landbouwramp als aan alle criteria is voldaan.

 

  1. De landbouwer moet zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen percelen zich bevinden. De stad Eeklo roept land- en tuinbouwers op om hun schade van die periode te melden.
  2. Na aangifte kan de stad een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.
  3. Ook komt de landbouwschadecommissie langs om de schade vast te stellen.

 

Meer algemene informatie vindt u terug op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

 

 

 


Zoeken