Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / Politiebesluit van de burgemeester - wijziging tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012 (schepencollegebesluit dd. 13 maart 2012)

Politiebesluit van de burgemeester - wijziging tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012 (schepencollegebesluit dd. 13 maart 2012)

De burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens ;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 maart 2012 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012;
Gelet op het aanvullend advies van de korpschef van politie dd. 26 maart 2012;

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het schepencollege plaatsvindt op 10 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 2 van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 maart 2012 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Eeklorun op maandag 9 april 2012, wordt als volgt vervangen:
“Artikel 2 - Parkeerverbod
2.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Markt, parkeerplaatsen gelegen naast huisnummer 18 (’t Kabouterke)
  • marktplein, de noordelijk gelegen parkeerplaatsen.

2.2. Deze maatregel is van toepassing op maandag 9 april 2012 vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur.
2.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Roze, tussen Blommekespad en de Burgemeester Lionel Pussemierstraat aan de zijde met de even huisnummers
  • Zonnebloemstraat, tussen de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Maurice Goethalsstraat aan de zijde met de even huisnummers
  • Burg. Maurice Goethalslaan aan de zijde met de even huisnummers
  • Burg. August Van Dammelaan, tussen de Burg. Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat aan de zijde van de sportterreinen
  • Kerkstraat, tussen Roze en de Teirlinckstraat.

2.4. Deze maatregel is van toepassing op maandag 9 april 2012 vanaf 12.30 uur tot 16.30 uur.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.”

Artikel 2
Dit besluit zal aan de eerstvolgende zitting van het schepencollege worden voorgelegd, ter bekrachtiging.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Eeklo, 2 april 2012.
Koen LOETE
burgemeester

 


Zoeken