Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / politiebesluit van de burgemeester - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de startdag van Kazou op dinsdag 1 mei 2012

politiebesluit van de burgemeester - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de startdag van Kazou op dinsdag 1 mei 2012
De burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens ;
Gelet op het advies van de korpschef van politie dd. 26 april 2012;

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het schepencollege plaatsvindt op 8 mei 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Noordelijk deel van de parking aan de Garenstraat 46.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 1 mei 2012 van 12 uur tot 17 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Noordelijk deel van de parking aan de Garenstraat 46.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3 Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 1 mei 2012 van 12 tot 17 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
De organisator mag nadars en linten plaatsen om de zone, voorbehouden voor het evenement, duidelijk af te bakenen.

Artikel 4
Dit besluit zal aan de eerstvolgende zitting van het schepencollege worden voorgelegd, ter bekrachtiging.

Artikel 5


Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Eeklo, 27 april 2012.
Koen LOETE
burgemeester

 


Zoeken