Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenfuif op vrijdag 17 februari 2012 in de evenementenhal

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenfuif op vrijdag 17 februari 2012 in de evenementenhal

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van 24 januari 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenfuif op vrijdag 17 februari 2012 in de evenementenhal.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op vrijdag 17 februari 2012 de 100-dagenfuif plaats vindt in de evenementenhal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het advies van de politie dd. 10 januari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
Ter gelegenheid van de organisatie van de 100-dagenfuif die plaatsvindt in de evenementenhal in de Burgemeester Lionel Pusemierstraat op vrijdag 17 februari 2012 dient het sluitingsuur gerespecteerd te worden, nl. 4 uur.

Artikel 2
Het hiernavermeld afbouwscenario dient te worden toegepast:

  • ten laatste om 3.30 uur:

o    stoppen met de verkoop van drankbonnen/kaarten
o    aagepaste, niet opzwepende muziek spelen

  • ten laatste om 3.45 uur:

o    stoppen met het schenken van dranken
o    aanschakelen van de lichten

  • ten laatste om 4.00 uur:

o    uitschakelen van de muziek

  • ten laatste om 4.15 uur:

o    alle personen vreemd aan de inrichting moeten deze hebben verlaten.
Dit dient duidelijk en zichtbaar geafficheerd te worden op de fuif en/of op regelmatige tijdstippen worden omgeroepen.

Artikel 3
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5 % te schenken aan -16 jarigen
  • sterke dranken te schenken aan -18 jarigen.

Het onderscheid tussen het schenken van dranken dient kenbaar gemaakt te worden door een groen polsbandje te geven aan de PLUS 18-jarigen, een oranje polsbandje aan de MIN 18-jarigen maar PLUS 16-jarigen en een rood polsbandje aan de MIN 16-jarigen.

Artikel 4
Teneinde de veiligheid van de deelnemers aan het evenement maximaal te garanderen, zal aan Eandis gevraagd worden om de verlichting op en rond de parking van de sporthal te laten branden in het weekend van 17/19 februari 2012.


Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken