Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het carnavalbal op zaterdag 25 februari 2012 in de Sint-Jozefschool

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het carnavalbal op zaterdag 25 februari 2012 in de Sint-Jozefschool

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 31 januari 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het carnavalbal op zaterdag 25 februari 2012 in de Sint-Jozefschool.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 25 februari 2012 het carnavalbal plaats vindt in de Sint-Jozefschool;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;

Gelet op het advies van de politie dd. 17 januari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1
Ter gelegenheid van de organisatie van het carnavalbal in de Sint-Jozefschool op zaterdag 25 februari 2012 dient het sluitingsuur gerespecteerd te worden, nl. 04 uur.

Artikel 2
Het hiernavermeld afbouwscenario dient te worden toegepast:
  • ten laatste om 3.30 uur:

o    stoppen met de verkoop van drankbonnen/kaarten
o    aagepaste, niet opzwepende muziek spelen

  • ten laatste om 3.45 uur:

o    stoppen met het schenken van dranken
o    aanschakelen van de lichten

  • ten laatste om 4 uur:

o    uitschakelen van de muziek

  • ten laatste om 4.15 uur:

o    alle personen vreemd aan de inrichting moeten deze hebben verlaten.

Dit dient duidelijk en zichtbaar geafficheerd te worden op de fuif en/of op regelmatige tijdstippen worden omgeroepen.

Artikel 3
Het is verboden:
  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5 % te schenken aan -16 jarigen
  • sterke dranken te schenken aan -18 jarigen.

Het onderscheid tussen het schenken van dranken dient kenbaar gemaakt te worden door een groen polsbandje te geven aan de PLUS 18-jarigen, een oranje polsbandje aan de MIN 18-jarigen maar PLUS 16-jarigen en een rood polsbandje aan de MIN 16-jarigen.

Artikel 4


Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken