Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Bouwpunttriatlon op het grondgebied van Eeklo op zondag 24 juni 2012.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Bouwpunttriatlon op het grondgebied van Eeklo op zondag 24 juni 2012.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 juni 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de “bouwpunttriatlon” op het grondgebied van Eeklo op zondag 24 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 24 juni 2012 de “bouwpunttriatlon” plaats vindt op het grondgebied van Eeklo;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op de vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid, AWV district Oudenaarde, dd. 17 februari 2012, betreffende het gebruik van de R43;
Gelet op het advies van de politie dd.14 mei 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de “bouwpunttriatlon” op het grondgebied van Eeklo op zondag 24 juni 2012:

Artikel 1 - parcours
Het zwemparcours is:
Nieuwendorpe brug - Kop van de Vaart - Schipperspad - Onze-Lieve-Vrouwestraat
Start om 13.30 uur.

Het voorgestelde fietsparcours is:
Onze-Lieve-Vrouwestraat - Nieuwendorpe - Veldekensvaart - Veldekensbrug - grondgebied Maldegem - Raverschootbrug - Raverschootstraat - Ringlaan - Industrielaan - Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Jachthaven - Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Het voorgestelde loopparcours is:
Onze-Lieve-Vrouwestraat - Nieuwendorpe - Ambachtenstraat - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg - Industrielaan - Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Jachthaven - Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Artikel 2 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Onze-Lieve-Vrouwestraat
 • jachthaven.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 23 juni 2012 om 8.00 uur tot zondag 24 juni 2012 om 18.00 uur.
1.4. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Ambachtenstraat
 • Industrielaan
 • Nieuwendorpe
 • Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en Ringlaan
 • Ringlaan, tussen Raverschootstraat en Nieuwendorpe
 • Slachthuisstraat, tussen Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Oosterdienstweg, tussen Nieuwendorpe en Industrielaan.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.6. Deze maatregel is van toepassing op zondag 24 juni 2012 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3 - Omleiding
3.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Ambachtenstraat
 • Industrielaan
 • Jachthaven
 • Nieuwendorpe
 • Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en Ringlaan
 • Ringlaan, tussen Raverschootstraat en Nieuwendorpe
 • Slachthuisstraat, tussen Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Onze-Lieve-Vrouwestraat.

3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31, F 45.
3.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat - Raverschootstraat - Tieltsesteenweg - kruispunt Tieltsesteenweg/Nijverheidskaai en omgekeerd.
3.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
3.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 24 juni 2012 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 4 - Openbare orde
4.1. Er wordt een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km/uur en een inhaalverbod ingevoerd op volgend punt:

 • kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat.

De snelheidsbeperking tot 50 km/uur dient men gradueel te signaleren. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgeplakt.
4.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C43 en C35.
4.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 24 juni 2012 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.
4.4. Op elk kruispunt langs het parcours dient een signaalgever te staan.
4.5. Het plaatselijk verkeer dient men zo snel mogelijk van het parcours te verwijderen waardoor een verkeersarme omloop gecreëerd wordt.
4.6. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie vóór de aanvang van de wedstrijd.
4.7. Teneinde de veiligheid van de fietsers te garanderen ter hoogte van Veldekensbrug en het kruispunt Raverschootstraat/R43, dient men een voldoende aantal nadars te plaatsen evenwijdig aan de rijbaan om te voorkomen dat men bij het uitdraaien op een rijvak zou terechtkomen.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                            De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                        get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken