Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de FOS-fuif op zaterdag 21 januari 2012 in de evenementenhal te Eeklo

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de FOS-fuif op zaterdag 21 januari 2012 in de evenementenhal te Eeklo

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 januari 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de FOS-fuif op zaterdag 21 januari 2012 in de evenementenhal te Eeklo.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 21 januari 2012 de “FOS-fuif” plaats vindt in de evenementenhal te Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het advies van de politie dd. 19 december 2011;


BESLUIT:

Artikel 1 - Openbare orde
Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
  • respecteren van het sluitingsuur nl. 04.00 uur.
  • het hiernavermeld afbouwscenario dient te worden toegepast:

-    ten laatste om 3.30 uur:
o    stoppen met de verkoop van drankbonnen/kaarten
o    aangepaste, niet opzwepende muziek spelen


-    ten laatste om 3.45 uur:
o    stoppen met het schenken van dranken
o    aanschakelen van de lichten
-    ten laatste om 4.00 uur:
o    uitschakelen van de muziek
-    ten laatste om 4.15 uur:
o    alle personen vreemd aan de inrichting moeten deze hebben verlaten.
Dit dient duidelijk en zichtbaar geafficheerd te worden op de fuif.

Artikel 2
Het is verboden:
  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5 %) te schenken aan min-16 jarigen
  • sterke dranken te schenken aan min-18 jarigen.


Artikel 3
Teneinde de veiligheid van de deelnemers aan het evenement maximaal te garanderen, zal aan Eandis gevraagd worden om de verlichting op en rond de parking van de sporthal te laten branden in het weekend van 21/22 januari 2012.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                 De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN            get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :

Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken