Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Graswijkfeesten van vrijdag 24 augustus tot zondag 26 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Graswijkfeesten van vrijdag 24 augustus tot zondag 26 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 7 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Graswijkfeesten van vrijdag 24 augustus tot zondag 26 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat van vrijdag 24 augustus tot zondag 26 augustus 2012 de Graswijkfeesten plaatsvinden;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 31 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Graswijkfeesten van vrijdag 24 augustus tot maandag 26 augustus 2012:

Artikel 1 - Parkeren
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
•    het plein tussen de Emiel Dauwestraat, de Tarwestraat, de Helmstraat en de Raaigrasstraat.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 23 augustus 2012 vanaf 18 uur tot maandag 27 augustus 2012 tot 16 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • het plein tussen de Emiel Dauwestraat, de Tarwestraat, de Helmstraat en de Raaigrasstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing:

 • op vrijdag 24 augustus 2012 vanaf 18 uur tot zaterdag 25 augustus 2012 om 01.00 uur
 • op zaterdag 25 augustus 2012 vanaf 18 uur tot zondag 26 augustus 2012 om 05.00 uur
 • op zondag 26 augustus 2012 vanaf 13 uur tot maandag 27 augustus 2012 om 00.00 uur.

2.4. Er wordt een verplichte rijrichting voorzien rondom het plein tussen de Emiel Dauwestraat, de Tarwestraat, de Helmstraat en de Raaigrasstraat.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C1 en D1, al dan niet geplaatst op nadarhekkens.
2.6. Deze maatregel is van toepassing:

 • op donderdag 23 augustus 2012 vanaf 18 uur tot vrijdag 24 augustus 2012 tot 18 uur
 • op zaterdag 25 augustus 2012 vanaf 00.00 uur tot zaterdag 25 augustus 2012 tot 14 uur
 • op zondag 26 augustus 2012 vanaf 4.00 uur tot zondag 26 augustus 2012 tot 8 uur
 • op maandag 27 augustus 2012 vanaf 00.00 uur tot maandag 27 augustus 2012 tot 16 uur.

2.7. In de Graswijk is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf vrijdag 24 augustus 2012 vanaf 18.00 uur tot maandag 27 augustus 2012 tot 16.00 uur.
2.8. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op volgende kruispunten:

 • in de Rietstraat ter hoogte van de Vrombautstraat
 • in de Helmstraat ter hoogte van de Kriekmoerstraat
 • in de Emiel Dauwestraat ter hoogte van de Sint-Elooistraat.


Artikel 3 - Openbare orde
Aan de organisatoren wordt gevraagd om de juiste signalisatie in front te plaatsen op de juiste tijdstippen.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken