Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Westermolenloop op zaterdag 6 oktober 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Westermolenloop op zaterdag 6 oktober 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 18 september 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de “Westermolenloop” op zaterdag 6 oktober 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 6 oktober 2012 de “Westermolenloop” plaatsvindt, langsheen volgend parcours op het grondgebied van de gemeente Kaprijke:


start: kruispunt Kattelare/Ketsebroek - Kattelare - Zuidbusakker - Ketsebroeken - Ketsebroek (wijzerzin)
aankomst: kruispunt Kattelare/Ketsebroek;

Overwegende dat de nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden en dat ook op het grondgebied van Eeklo signalisatie dient te worden geplaatst;

Gelet op het advies van de politie;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:
  • Kattelare
  • Zuidbusakker, tussen Kattelare en Bus
  • Ketsebroeken
  • Ketsebroek, tussen Ketsebroeken en Kattelare.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 6 oktober 2012 van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Kattelare
  • Zuidbusakker, tussen Kattelare en Bus
  • Ketsebroeken
  • Ketsebroek, tussen Ketsebroeken en Kattelare.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 + “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Bus/Kruiskenstraat - Kruiskenstraat - Vrombautstraat - Vaartstraat - Koekoekstraat - kruispunt Koekoekstraat/Koeistraat en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 6 oktober 2012 van 14.30 uur tot 17.00 uur.Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Op elk kruispunt langs het parcours dient een signaalgever te staan.
3.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisator vóór de aanvang van de wedstrijd.
3.3. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden op het parcours.
3.4. Gezien het parcours zowel over het grondgebied van Kaprijke en Eeklo loopt, dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Kaprijke en Eeklo voor het plaatsen van de nodige signalisatie.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken