Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jubileumviering Gebuurtedekenij 'Steunt Elkander' op 21 juli 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jubileumviering Gebuurtedekenij 'Steunt Elkander' op 21 juli 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 17 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jubileumviering Gebuurtedekenij "Steunt Elkander" op 21 juli 2012 - vervanging besluit dd. 3 juli 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat zaterdag 21 juli 2012 festiviteiten plaatsvinden ter gelegenheid van de jubileumviering 85-jarig bestaan van Gebuurtedekenij "Steunt Elkander";


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 4 en 16 juli 2012;

In vervanging van zijn beslissing van 3 juli 2012 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jubileumviering Gebuurtedekenij "Steunt Elkander" op 21 juli 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Op zaterdag 21 juli vanaf 12.00 uur wordt het marktplein verkeersvrij gehouden door middel van het plaatsen van de verkeersborden E3 met begin- en eindpijl
1.2. Vanaf 12 uur dient men de Markt (vanaf café Leffe tot aan de LIjnendraaierstraat) af te sluiten door middel van het plaatsen van een hek + C3/M2; dit zowel aan het Leffe Café als aan de Lijnendraaierstraat. Aan het kruispunt op de N9 met het Leffe Café (komende uit beide richtingen) dient men een verkeersbord C31A/B te plaatsen.
1.3. Vanaf 12 uur dient er eveneens parkeerverbod in te gaan op de Markt tussen het Leffe Café en de Lijnendraaierstraat.
1.4. Vanaf 21.30 uur dient er parkeerverbod in te gaan:
  • Achter De Vreeze Gods
  • Op de Markt vanaf de KBC bank (huisnummer 43) tot aan het kruispunt met de Collegestraat (huisnummer 57)
  • Links van het stadhuis (kant De Pluim): vanaf de N9 tot aan de kerk (4-tal parkeerplaatsen),

dit eveneens door middel van het plaatsen van de verkeersborden E3 met begin- en eindpijl.
1.5. Voor de opstelling van het podium op de Markt dient deze zone verkeersvrij te worden gemaakt op zaterdag 21 juli 2012 van 8 uur tot 12 uur d.m.v. het plaatsen van verkeersborden E3 met begin- en eindpijl.

Artikel 2 - Omleiding
Zoals afgesproken tijdens de evenementencel wordt tijdens het vuurwerk het verkeer op de N9 stilgelegd door politieambtenaren, dit ter hoogte van Café Leffe en het kruispunt met de Boelare.
De technische dienst van de stad Eeklo zorgt voor aankondigingsborden dat er een tijdelijke onderbreking zal zijn van de N9.
Een omleidingsroute kan gebruikt worden via Boelare - Kriekmoerstraat en Oostveldstraat.

Artikel 3 - Openbare orde
Het nodige politiepersoneel zal ter beschikking gesteld worden om het gedeelte van de N9 verkeersvrij te maken.

Artikel 4


Deze beslissing vervangt de beslissing van het schepencollege dd. 3 juli 2012.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet) 


Zoeken