Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de promotieactie Hampton Bays op vrijdag 5 oktober 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de promotieactie Hampton Bays op vrijdag 5 oktober 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 oktober 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de promotieactie Hampton Bays op vrijdag 5 oktober 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;
Gelet op de vraag van 24Seven om op vrijdagnamiddag 5 oktober 2012 te kunnen beschikken over een aantal parkeerplaatsen in het stadscentrum voor het opstellen van een Greyhoundbus in het kader van een promotieactie voor Hampton Bays;

Gelet op het advies van de politie van 3 oktober 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregel is van kracht op zondagvrijdag 5 oktober 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, vanaf de Collegestraat tot aan huisnummer 45.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en waarop de vermelding “uitgezonderd autobus” staat.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 5 oktober 2012 vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken