Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 oktober 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012.

Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 plaats vindt;
Overwegende dat de nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden en dat ook op het grondgebied van Eeklo signalisatie dient te worden geplaatst;

Gelet op het advies van de politie van 18 september 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Bijzondere parkeerregeling
1.1. Het is  verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Blekerijstraat
 • Broeders van Liefdestraat
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel
 • Hendrik Consciencestraat
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Kloosterakker
 • Kraaiweg
 • Krügercomplex (volledig)
 • Leikensweg
 • Murkelstraat
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zandstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Zandstraat.

Er dient GEEN parkeerverbod te komen in de hierboven vermelde straten waar:

 • men reglementair kan parkeren op de verhoogde berm (Hendrick Consciencestraat)
 • de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen zijn (Hendrick Consciencestraat).

1.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 oktober 2012 vanaf 00.00 uur tot 21.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Industrielaan.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.5. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 6 oktober 2012 vanaf 21.00 uur tot zondag 7 oktober 2012 tot 7.00 uur.
1.6. Het is verplicht te parkeren deelt op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Engelendale.

1.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9f voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.8. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 6 oktober 2012 vanaf 18.00 uur tot zondag 7 oktober 2012 tot 20.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Blekerijstraat
 • Broeders van Liefdestraat
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat.

2.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 oktober 2012 vanaf 4.00 uur tot 20.00 uur.
2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Collegestraat
 • Paterstraat.

2.4. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 oktober 2012 vanaf 6.00 uur tot 21.00 uur.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C3 voorzien met reglementaire onderborden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer ‘ en F45.
2.6. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat - Gulden Sporenstraat - Hendrick Consciencestraat - Leikensweg - Zandstraat - kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.
2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.8. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 oktober 2012 vanaf 4.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
3.1. Standhouders:

 • Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.
 • Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.
 • Het is verboden:

1.    een standplaats in te nemen in de zone voorzien voor de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator.
2.    een standplaats in te nemen binnen de straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.
3.    een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt om drank en voeding te verkopen.

 • Overtreding van de maatregelen in rubriek 3.1. worden met politiestraffen bestraft.

3.2. Bestendige verkooppunten:

 • Tijdens de rommelmarkt, vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur, is het op en langs de openbare weg binnen een straal van 300 meter rond de rommelmarkt of op de rommelmarkt verboden om een niet-bestendig verkooppunt met voeding of drank te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.
 • Overtreders van deze politieverordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een geldboete van één tot vijfentwintig euro of met één van deze straffen.

3.3. Er wordt een bewaakte fietsenstalling georganiseerd achter de gebouwen van Flanders Fruit & O’Cool op zondag 7 oktober 2012 vanaf 8.00 uur. De sleutel van de nadarwagen (fietsenstalling) dient vóór aanvang van het evenement aanwezig te zijn op het commissariaat. Er zal tevens een fietsenregistratie doorgaan ter hoogte van Flanders Fruit op hetzelfde tijdstip.
3.4. De CP Ops van de lokale politie zal georganiseerd worden in de vergaderzaal aan de receptie van het College-Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn.
3.5. De voorgestelde signalisatie dient te worden aangebracht op nadars maar eveneens op palen zodanig dat er geen discussie kan ontstaan wanneer nadars aan de kant worden geschoven op het moment dat de standhouders de site binnenkomen of verlaten.
3.6. Er wordt een pendelparking georganiseerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Industrielaan op zondag 7 oktober 2012 vanaf 7.00 uur tot 21.00 uur.

3.7. De opstelling van de standhouders dient op zodanige wijze te gebeuren dat er ten allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in alle straten en pleinen waar de rommelmarkt doorgaat.
3.8. De oprit aan de zuidkant van het Krügercomplex zal opengesteld worden vanaf vrijdag 5 oktober 2012 vanaf 12.00 uur tot maandag 8 oktober 2012 tot 24.00 uur.
3.9. De niet bezette marktplaatsen op het Krügercomplex zullen terug opengesteld worden als parkeerplaatsen.
3.10. De organisator heeft de toelating om na contactname met de politie en de brandweer de site rond de feesttent af te sluiten door middel van nadars en verkeersborden van het type C3 wanneer de verkeerssituatie voor de organisatie en/of bezoekers te gevaarlijk wordt en dit vanaf maandag 1 oktober 2012 (opbouw) tot en met dinsdag 9 oktober 2012 (afbouw).

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 


Zoeken