Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Gebroeders van de Woestyneplein

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Gebroeders van de Woestyneplein

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 oktober 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Gebroeders van de Woestyneplein.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 plaats vindt;
Overwegende dat de nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden en dat ook op het grondgebied van Eeklo signalisatie dient te worden geplaatst;

Gelet op het advies van de politie van 17 september 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein).

1.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf maandag 1 oktober 2012 vanaf 7.00 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 tot 17.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

1.4. Deze maatregel is van toepassing vanaf mandag 1 oktober 2012 vanaf 7.00 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 tot 17.00 uur.
1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 12.

2.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf maandag 1 oktober 2012 vanaf 13.00 uur tot dinsdag 9 oktober 2012 tot 17.00 uur.
2.3. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15.

2.4. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 6 oktober 2012 vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.6. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Zuidmoerstraat, tussen de Euerdstraat en de Zandstraat
 • Dullaert.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en van het type F45.
2.8. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrick Consciencestraat - Leikensweg - Zandstraat - kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.
2.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.10. Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15, in de richting van de Dullaert.

2.11. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type B19 en B21.
2.12. Deze maatregelen zijn van toepassing:

 • vanaf vrijdag 5 oktober 2012 vanaf 13.00 uur tot zondag 7 oktober 2012 tot 00.00 uur.
 • vanaf zondag 7 oktober 2012 vanaf 20.00 uur tot maandag 8 oktober 2012 tot 20.00 uur.


Artikel 3 - Openbare Orde
3.1 Tijdens de kindernamiddag op zaterdag 6 oktober 2012 dienen voldoende nadars te worden plaatsen rond de kermisattracties om de veiligheid van de bezoekers te garandaren aangezien de Zuidmoerstraat open blijft.
3.2 De opstelling van de attracties en tenten gebeurt op zodanige wijze dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

3.3 De nadars die geplaatst worden op de openbare weg dienen voorzien te zijn van voldoende verlichtingsmiddelen.
3.4 De organisator heeft de toelating om na contactname met de politie en de brandweer de site rond de feesttent af te sluiten door middel van nadars en verkeersborden van het type C3 wanneer de verkeerssituatie voor de organisatie en/of bezoekers te gevaarlijk wordt en dit vanaf maandag 1 oktober 2012 (opbouw) tot en met dinsdag 9 oktober 2012 (afbouw).

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken