Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Stuivenberg

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Stuivenberg

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 oktober 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 - maatregelen Stuivenberg.

Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 7 oktober 2012 plaats vindt;

Gelet op het overleg tussen de buurtbewoners en de wijkagent;
Gelet op het advies van de politie van 19 september 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Omleiding
1.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

  • Stuivenberg.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 oktober 2012 vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
2.1. De voorgestelde maatregel komt er na het buurtoverleg van dinsdag 18 september 2012 tussen de bewoners van de wijk Stuivenberg en de wijkagent.
2.2. De bewoners van de wijk Stuivenberg dienen zelf in te staan voor het plaatsen van de nadar bij aanvang en het verwijderen ervan na afloop van de voorziene tijdsperiode.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 


Zoeken