Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 6 juni 2012 tot en met maandag 11 juni 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 6 juni 2012 tot en met maandag 11 juni 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 24 april 2012

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 6 juni 2012 tot en met maandag 11 juni 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat van woensdag 6 juni tot en met maandag 11 juni 2012 de zomerkermis plaats vindt op het grondgebied van Eeklo;
Overwegende dat voor het opstellen van de zomerkermis het marktplein vrijgehouden dient te worden en er een omleiding noodzakelijk is;

Gelet op het advies van de politie dd. 16 april 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt (vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 16).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf dinsdag 5 juni 2012 vanaf 13.30 uur tot dinsdag 12 juni 2012 tot 10 uur.

Artikel 2 - omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • marktplein
  • Markt tussen N9 en Lijnendraaierstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van de N9 met bestemming Kerkstraat, via het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Raamstraat - Lijnendraaierstraat - kruispunt Lijnendraaierstraat/Kerkstraat.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf dinsdag 5 juni 2012 vanaf 13.30 uur tot dinsdag 12 juni 2012 tot 10 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op dinsdag 12 juni 2012 vanaf 8 uur tot 10 uur.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken