Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een benefietrondrit voor motoren op zondag 19 februari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een benefietrondrit voor motoren op zondag 19 februari 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 14 februari 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een benefietrondrit voor motoren op zondag 19 februari 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 19 februari 2012 een benefietrondrit met motoren georganiseerd wordt de VZW De Kabouterkes, o.a. op het grondgebied van Eeklo;
Overwegende dat voor de verkeersveiligheid de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de zonechef dd. 10 februari 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan ‘uitgezonderd motorfietsen’:
  • parking stedelijke sporthal, zuidelijke helft.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 met onderbord ‘uitgezonderd motorfietsen’ voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 19 februari 2012 vanaf 9 uur tot 12 uur.

Artikel 2
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd motorfietsen’:

  • parking stedelijke sporthal, zuidelijke helft.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C5.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 19 februari 2012 vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De organisator mag nadars en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor de deelnemers aan de motorrrit, duidelijk af te bakenen.
3.2. Tijdens de uren van het evenement dient de organisator stewards aan te duiden om het parkeren te begeleiden.
3.3. De afspanning dient voldoende verlicht te zijn indien deze reeds op zaterdag 18 februari 2012 wordt geplaatst.
3.4. De lokale politie voorziet de inzet van twee motorrijders om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Artikel 4
Volgend parcours wordt goedgekeurd:
Start om 10 uur op de parking van de stedelijke sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157A te 9900 Eeklo.
Omloop: Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Oostveldstraat - N9 - Ringlaan - E34 - N455 - Sint-Jansstraat - N434 - Heistraat - Landsdijk - grondgebied Assenede - N436 - N456 - Voorstraat - Eindeken - Waaistraat - N434 - Rabautstraat - Roze - Burgemeester Lionel Pussemierstraat.
Einde om 13 uur op de parking van de stedelijke sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157A te 9900 Eeklo.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :

Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Zoeken