Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een kartwedstrijd op zondag 16 september 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een kartwedstrijd op zondag 16 september 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 21 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een kartwedstrijd op zondag 16 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 16 september 2012 een kartwedstrijd plaats vindt op de parking van de sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157 en de omliggende straten;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 2 augustus 2012;

BESLUIT:
Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een kartwedstrijd op zondag 16 september 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en huisnummer 179A (beide zijden)
  • Geraniumlaan
  • parking sporthal
  • Zonnepark.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 14 september 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 16 september 2012 tot 24.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Geraniumlaan en huisnummer 179A (beide zijden)
  • parking sporthal.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 14 september 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 16 september 2012 tot 24.00 uur.

2.4. Het éénrichtingsverkeer in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan wordt opgegeven:
  • Geraniumlaan.
2.5. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 september 2012 vanaf 8.00 uur tot 24.00 uur.
2.6. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgeplakt.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Tijdens de opbouw van het evenement geldt er een volledig parkeerverbod op de parking sporthal vanaf vrijdag 14 september 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 16 september 2012 tot 24.00 uur.
3.2. Vanaf zaterdag 15 september 2012 vanaf 8.00 uur tot zondag 16 september 2012 tot 24.00 uur wordt op het noordelijk gedeelte van de parking sporthal een parking georganiseerd voor de deelnemers aan het evenement.
3.3. Uit veiligheidsoverwegingen is de toegang tot de site binnen de nadarafsluiting verboden voor alle bezoekers.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                         De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

Zoeken