Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van geplande festiviteiten ter gelegenheid van de 11-juliviering 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van geplande festiviteiten ter gelegenheid van de 11-juliviering 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 3 juli 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van geplande festiviteiten ter gelegenheid van de 11-juliviering 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 11 juli 2012 festiviteiten plaatsvinden ter gelegenheid van de 11-juliviering in Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 juni 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van geplande festiviteiten ter gelegenheid van de 11-juliviering 2012 te Eeklo:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op volgend plein:
  • Herbakkersplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 10 juli 2012 van 8.00 uur tot 16.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Pastoor De Nevestraat, tussen huisnummer 26 (kunstacademie) en de August Van Ackerstraat, aan de zijde van het park
  • August Van Ackerstraat, tussen de Pastoor De Nevestraat en huisnummer 19 (Salons Mimosa), aan de zijde van het park.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 juli 2012 van 17.30 uur tot 19 uur.
1.5. Het is verboden te parkeren en stil te staan op volgend plein:

  • Herbakkersplein.

1.6. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 juli 2012 van 17 uur tot 23 uur.
1.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding


2.1. De toegang tot volgend plein is verboden voor alle voertuigen:
  • Herbakkersplein.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 10 juli 2012 vanaf 8 uur tot 16 uur en op woensdag 11 juli 2012 vanaf 17 uur tot 23 uur.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


 


Zoeken