Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 7 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012 het Herbakkersfestival 2012 plaatsvindt te Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 27 juli 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Herbakkersfestival 2012 op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Herbakkersplein
 • de parkeerplaatsen ten noorden van het Herbakkersplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf woensdag 8 augustus 2012 vanaf 8.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 tot 18.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 16.30 uur tot zondag 12 augustus 2012 om 01.00 uur
 • zondag 12 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 om 01.00 uur.

1.5. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Canadaplein.

1.6. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 12 augustus 2012 tot 01.00 uur
 • zondag 12 augustus 2012 vanaf 07.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 tot 01.00 uur.

1.7. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Kerkplein
 • Markt
 • Marktplein
 • Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan)
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 11
 • Zandvleuge.

1.8. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2012 vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur.

1.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 en voorzien van begin, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.10. Het is verboden stil te staan en te parkeren in de Boelare vanaf het kruispunt met het Van Hoorebekeplein/Boelare tot aan huisnummer 13 (Boelare).
1.11. Deze maatregel is van toepassing op:
 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 16.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 6.00 uur.

1.12. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 en voorzien van begin- en eindpijl (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd houders van een geldige toegangskaart”:
 • Herbakkersplein
 • Pastoor De Nevestraat.

2.2. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 12 augustus 2012 tot 01.00 uur
 • zondag 12 augustus 2012 vanaf 07.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 tot 01.00 uur.
2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
 • Canadaplein.
2.4. Deze maatregel is van toepassing vanaf:
 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 12 augustus 2012 tot 01.00 uur
 • zondag 12 augustus 2012 vanaf 07.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 tot 01.00 uur.
2.5. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
 • Markt
 • Kerkplein, tussen Markt en Prinsenhofstraat
 • Prinsenhofstraat, tussen huisnummer 1 en huisnummer 7
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 11
 • Zilverstraat.
2.6. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur.
2.7. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord "uitgezonderd houders van een geldige toegangskaart", F45 en C31.
2.8. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Raamstraat - Lijnendraaierstraat - kruispunt Lijnendraaierstraat/Kerkstraat.
2.9. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer op de N9 voor het verkeer komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat.
2.10. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingsweg en met een voorsignalisatie ter hoogte van het K. Astridplein en de ovonde.
2.11. Verandering van rijrichting:
2.11.1. Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 33.

2.11.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en F45.
2.11.3. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 11 augustus 2012 vanaf 10.00 uur tot zondag 12 augustus 2012 tot 01.00 uur
 • zondag 12 augustus 2012 vanaf 07.00 uur tot maandag 13 augustus 2012 tot 01.00 uur.


Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De organisator zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de site dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat vóór de aanvang van het evenement.
3.2. De parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gelegen in de Pastoor De Nevestraat blijven behouden. De stewards die toezicht uitoefenen in de Pastoor De Nevestraat dienen hiervan op de hoogte te zijn.


Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

Zoeken