Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het circus Charles Pauwels van 19 tot 23 april 2012 - - vervanging besluit dd. 14 februari 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het circus Charles Pauwels van 19 tot 23 april 2012 - - vervanging besluit dd. 14 februari 2012


UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 13 maart 2012

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Dany SMESSAERT, schepenen;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het circus Charles Pauwels - vervanging besluit dd. 14 februari 2012.


Het college,

Gelet op zijn beslissing dd. 14 februari 2012 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het circus Charles Pauwels van 19 tot 23 april 2012 te Eeklo;
Gelet op de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde vraag van het circus Charles Pauwels om de data van de optredens te wijzigen;

Overwegende dat het tijdelijk politiereglement ter zake dient te worden gewijzigd;

In vervanging van zijn bovenvermelde beslissing dd. 14 februari 2012;

BESLUIT:


Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • parking sporthal, burgemeester Lionel Pusemierstraat 157.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een reglementair onderbord “uitgezonderd motorfietsen”.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op maandag 16 april 2012 vanaf 8.00 uur tot maandag 23 april 2012 tot 24.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
Na de opbouw van de installaties op maandag 16 april 2012 zal de organisator het resterende deel van de parking ter beschikking stellen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                         De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken