Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2012 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van 't Groot Bal Ronde Tafel 59 op 1 september 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van 't Groot Bal Ronde Tafel 59 op 1 september 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 21 augustus 2012

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Erik MATTHIJS en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 't Groot Bal Ronde Tafel 59 op 1 september 2012.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 1 september 2012 't Groot Bal Ronde Tafel 59 plaatsvindt in de Huysmanhoeve te Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het gecoördineerd politiereglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;

Gelet op het advies van de politie dd. 1 augustus 2012;

BESLUIT:

Artikel 1 - Openbare orde
Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen dient de organisator zich te houden aan artikel 12 bis:
§ 1. De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§ 2. Afbouw van de fuiven:
  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer -> rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 3.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 4.00 uur: de muziek moet worden uitgeschakeld.
  • 4.15 uur: elke organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§ 3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen worden.

Artikel 2 - Schenken van alcoholische dranken
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN 16-jarigen
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

Dit dient door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen te worden.

Artikel 3


De organisator dient zich te houden aan het preventieverslag afgeleverd door de brandweer.

Artikel 4
De organisator dient een afwijking op de geluidsnorm aan te vragen via de milieudienst.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris wd.,                          De burgemeester-voorzitter,
get. Monique HAEGEMAN                       get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken