Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / algemeen politiereglement - bestrijding van ijzel / reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel

algemeen politiereglement - bestrijding van ijzel / reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel

Uit het algemeen politiereglement van de stad Eeklo - gecoördineerde versie 26 november 2012

 

AFDELING 10

De bestrijding van ijzel - het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel


Artikel 53
De verplichtingen en verbodsbepalingen betreffende deze afdeling dienen te worden nageleefd :
a) Voor de niet bewoonde huizen, de bebouwde percelen of niet bewoonde huizen, de nijverheids- of handelsgebouwen : door de huurder of de gebruiker of bij ontstentenis ervan door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ;
b) Voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen : door de door de bewoners in gemeenschappelijk overleg aangestelde verantwoordelijke of bij ontstentenis ervan door de bewoners ;
c) Voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken : door het bestuur of het beheer dat de eigenaar ervan is of dat er het beheer over heeft.

Artikel 54
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moet tussen zonsopgang en 20.00 uur binnen de bebouwde kom terstond het voetpad over minstens één meter breedte worden vrijgemaakt. De straatgoten en de rioolmonden moeten steeds van sneeuw vrijgehouden worden evenals de hydranten en andere brandweervoorzieningen.

Artikel 55
De sneeuw of het ijs zal weggeruimd en op de uiterste rand van het voetpad opgehoopt worden. Indien het voetpad te smal is zal de sneeuw of het ijs worden opgehoopt op de rijbaan naast de greppel.
Daarbij zullen voldoende openingen voorzien worden om het dooiwater te laten afvloeien.

Artikel 56
Bij vriesweder of dreigende vorst is het verboden, water of elke andere vloeistof op de openbare weg te gieten of te laten stromen.

Artikel 57
Glijbanen mogen niet gemaakt worden op de openbare weg.

 

 Zoeken