Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Patjellifeesten van dinsdag 30 april 2013 tot en met zondag 5 mei 2013 en de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 8 mei 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Patjellifeesten van dinsdag 30 april 2013 tot en met zondag 5 mei 2013 en de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 8 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 april 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Patjellifeesten van dinsdag 30 april 2013 tot en met zondag 5 mei 2013 en de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 8 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat van dinsdag 30 april tot en met zondag 5 mei 2013 de Patjellifeesten en op woensdag 8 mei 2013 de festiviteiten rond de 100-dagen zullen plaatsvinden;Gelet op het advies van de politie dd. 4 april 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Patjellifeesten van dinsdag 30 april 2013 tot en met zondag 5 mei 2013 en de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 8 mei 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de ‘chalet’ van Patjelli inclusief.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing:
  • van dinsdag 30 april 2013 vanaf 9 uur tot donderdag 2 mei 2013 tot 17 uur
  • van zaterdag 4 mei 2013 vanaf 9 uur tot zondag 5 mei 2013 tot 17 uur
  • van woensdag 8 mei 2013 vanaf 9 uur tot woensdag 8 mei 2013 tot 22 uur


Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de ‘chalet’ van Patjelli inclusief, is verboden voor alle motorvoertuigen,
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en M2. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang.
2.3. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Burggravenstraat – Zuidmoerstraat – Zandstraat – Broeders Van Liefdestraat – Burggravenstraat en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Voor het verkeer komende vanuit de richting AZ Alma dient ter hoogte van het kruispunt Zuidmoerstraat/Zandstraat een bord van het type F39 de omleiding reeds aan te kondigen met de vermelding Burggravenstraat onderbroken.
2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing:

  • van dinsdag 30 april 2013 vanaf 9 uur tot donderdag 2 mei 2013 tot 17 uur
  • van zaterdag 4 mei 2013 vanaf 9 uur tot zondag 5 mei 2013 tot 17 uur
  • van woensdag 8 mei 2013 vanaf 9 uur tot woensdag 8 mei 2013 tot 22 uur


Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Na afloop van de festiviteiten dient de organisator de signalisatie uit front te draaien en de nadars te verwijderen zodat de Burggravenstraat terug kan opengesteld worden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                         De eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                        get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken