Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Rewind’ op zaterdag 28 september 2013

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Rewind’ op zaterdag 28 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 juli 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Rewind’ op zaterdag 28 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 28 september 2013 de fuif ‘Rewind’ plaatsvindt in zaal Seven, Zeelaan 7 te 9900 Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het gecoördineerd politiereglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juli 2013;

BESLUIT:

Artikel 1 - Openbare orde
Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24 maart 2011) dient de organisator zich te houden aan artikel 12 bis:
§ 1.  De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§ 2.  Afbouw van de fuif:
  • 03.30 uur: geen opzwepende muziek meer -> rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 03.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 04.00 uur: de muziek moet worden uitgeschakeld.
  • 04.15 uur: elke organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§ 3.  Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen worden.

Artikel 2 - Schenken van alcoholische dranken
Het is verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN 16-jarigen
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

Dit dient door de organisator op een duidelijke en voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen te worden.

Artikel 3


Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris wd.,                                     De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                             get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken