Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2013.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2013.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 juli 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat Helden in het Park plaatsvindt in het Heldenpark op donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 21 juni 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.
1.2 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 31 juli 2013 van 8.00 uur tot 16.00 uur.
1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
 • Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare huisnummers)
 • Zwembadstraat, uitgezonderd op de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen (pare huisnummers)
 • Kottemstraat (pare huisnummers)
 • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (pare huisnummers)
 • Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).

1.4 Deze maatregel is van toepassing op:

 • donderdag 1 augustus 2013 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 2 augustus 2013 tot 01.00 uur
 • donderdag 8 augustus 2013 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 9 augustus 2013 tot 01.00 uur
 • donderdag 15 augustus 2013 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 16 augustus 2013 tot 01.00 uur
 • donderdag 22 augustus 2013 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 23 augustus 2013 tot 01.00 uur.

1.5 Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.
1.6 Deze maatregel is van toepassing op

 • donderdag 1 augustus 2013 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 2 augustus 2013 tot 02.00 uur
 • donderdag 8 augustus 2013 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 9 augustus 2013 tot 02.00 uur
 • donderdag 15 augustus 2013 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 16 augustus 2013 tot 02.00 uur
 • donderdag 22 augustus 2013 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 23 augustus 2013 tot 02.00 uur.

1.7 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Openbare Orde
2.1 Om de veiligheid van de bezoekers maximaal te garanderen, is het verboden glazen recipiënten mee te brengen naar het festival ‘Helden in het Park’.
2.2 Er wordt een mindervalidenparking georganiseerd in de Kottemstraat, vijf parkeerplaatsen vanaf het kruispunt met de Oostveldstraat.

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                            De burgemeester,
get. Christophe VAN GOEY                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken