Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013 - vervanging besluit van 27 november 2012

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013 - vervanging besluit van 27 november 2012

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 januari 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013 - vervanging besluit van 27 november 2012.


Het college,

 

Gelet op zijn beslissing van 27 november 2012 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de "wijk-drink toosten op het nieuwe jaar op zondag 13 januari 2013;
Gelet op het advies van de politie dd. 19 december 2012 (= erratum advies dd. 13.11.2012);

Overwegende dat het tijdelijk politiereglement ter zake dient te worden vervangen;

In vervanging van zijn bovenvermelde beslissing dd. 27 november 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘wijk-drink toosten op het nieuwe jaar’ op zondag 13 januari 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Blakstraat, tussen de Tuinwijklaan en de Boterbloemstraat (zijde even huisnummers).
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 13 januari 2013 van 13.00 uur tot 17.30 uur.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                      De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken