Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 1 september 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 1 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 juli 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 1 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de 70’s Cycle Run Classic Sprint plaatsvindt op zondag 1 september 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 17 juni 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 1 september 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Industrielaan.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 1 september 2013 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe.
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Industrielaan.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en F45.
2.3 Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Ringlaan/Industrielaan - Industrielaan - Slachthuisstraat - Korte Moeie - Tieltsesteenweg - Nijverheidskaai - kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd.
2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.


2.5 Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 1 september 2013 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
3.1 Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking en de bedrijven die gelegen zijn in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Nieuwendorpe
  • Slachthuisstraat.

3.2 De organisator dient een veiligheidsplan op te maken voor de hulpdiensten. De aanrijroutes dienen duidelijk te worden bepaald gezien de onbereikbaarheid van de Slachthuisstraat.
3.3 De organisator dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het K.B. van 10 juni 1976 aangaande het inrichten van wedstrijden met motorvoertuigen.
3.4 Op elk kruispunt langs de site, waar het evenement plaatsvindt, dient een steward te staan.Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                             De burgemeester,
get. Christophe VAN GOEY                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken