Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 4 oktober 2013 tot en met maandag 7 oktober 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 4 oktober 2013 tot en met maandag 7 oktober 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 13 augustus 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 4 oktober 2013 tot en met maandag 7 oktober 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de Kaaifeesten plaatsvinden van vrijdag 4 oktober 2013 tot en met maandag 7 oktober 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juli 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Kaaifeesten die plaatsvinden van vrijdag 4 oktober 2013 tot en met maandag 7 oktober 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op:
  • het Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
  • het Gebroeders Van de Woestyneplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
  • de Zuidmoerstraat, van huisnummer 104 tot aan huisnummer 106.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 30 september 2013 van 7.00 uur tot dinsdag 8 oktober 2013 om 17.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen tot het:

  • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
  • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 12.

2.2. Deze maatregel is van toepassing van maandag 30 september 2013 van 13.00 uur tot dinsdag 8 oktober 2013 om 17.00 uur.
2.3. De toegang tot het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15 is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.4. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 5 oktober 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur.


2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.6. De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer” tot de:
  • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en de Zandstraat
  • Dullaert.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en van het type F45.

2.8. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert  en omgekeerd.
2.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.10  Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd op het Gebroeders van de Woestyneplein, van huisnummer 12A tot en met huisnummer 15, in de richting van de Dullaert.
2.11  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type B19 en B21.
2.12  Deze maatregelen zijn van toepassing:
  • van vrijdag 4 oktober 2013 van 13.00 uur tot zondag 6 oktober 2013 om 00.00 uur
  • van zondag 6 oktober 2013 van 21.00 uur tot maandag 7 oktober 2013 om 20.00 uur.


Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Tijdens de kindernamiddag op zaterdag 5 oktober 2013 dienen voldoende nadars te worden geplaatst rond de kermisattracties om de veiligheid van de bezoekers te garanderen aangezien de Zuidmoerstraat open blijft.
3.2. De opstelling van de attracties en tenten gebeurt op zodanige wijze dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

3.3. De nadars die geplaatst worden op de openbare weg dienen voldoende verlicht te zijn.
3.4. De organisator heeft de toelating om, na contactname met de politie en de brandweer, de site rond de feesttent af te sluiten door middel van nadar en verkeersborden van het type C3 wanneer de verkeerssituatie voor de organisatie en/of bezoekers te gevaarlijk wordt en dit van maandag 30 september 2013 (opbouw) tot en met dinsdag 8 oktober 2013 (afbouw).

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris wd.                            De burgemeester-voorzitter,
get. Christophe Van Goey                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet

 


Zoeken