Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 19 maart 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013 - vervanging besluit van 26 februari 2013.


Het college,

Gelet op zijn beslissing van 26 februari 2013 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013;
Gelet op het advies van de politie dd. 7 maart 2013 (= erratum advies dd. 14/02/2013);

Overwegende dat het tijdelijk politiereglement ter zake dient te worden vervangen;

In vervanging van zijn bovenvermelde beslissing dd. 26 februari 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen het zebrapad ter hoogte van de evenementenhal exclusief en het Scoutspad
  • noordoostelijk gedeelte van de parking sporhal.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 27 maart 2013 van 00.00 uur tot 19.30 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
De organisator mag nadars en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor de buitenspeeldag, duidelijk af te bakenen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                    De eerste schepen-voorzitter,
get. Meike Van Grembergen                        get. Freddy Depuydt
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken