Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 28 juni 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 28 juni 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 11 juni 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 28 juni 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op vrijdag 28 juni 2013 de openingsceremonie van het Ledeganck-handbaltornooi plaatsvindt;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen genomen te worden voor een vlotte verkeersregeling;

Gelet op het advies van de politie dd. 18 maart 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledeganck-handbaltornooi die plaatsvindt te Eeklo op vrijdag 28 juni 2013:

Artikel 1 - Parcours
Eikelstraat - Molenstraat - Markt - Stationsstraat - keerpunt ter hoogte van de Kaaistraat - Stationsstraat - Markt - marktplein (halte) - Markt - Molenstraat - Eikelstraat.
Start: Koninklijk Atheneum, Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo om 19.00 uur
Aankomst: Koninklijk Atheneum, Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo om 21.00 uur.

Artikel 2 - Parkeerverbod
2.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Stationsstraat, tussen huisnummer 33 en huisnummer 37
  • Eikelstraat, tussen huisnummer 39 en huisnummer 41.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 28 juni 2013 van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De organisatoren voorzien voldoende stewards die verspreid over de stoet per delegatie instaan voor de begeleiding. Deze stewards worden uitgerust met een fluohesje met opdruk “CREW LEDEGANCK”.
3.2. De stoet houdt ongeveer één uur halt ter hoogte van het marktplein/ceremonieplein. De deelnemers blijven op het marktplein/ceremonieplein zonder daarbij het doorgaand verkeer te hinderen.
3.3. De politie zal de vrachtwagen en aanhanger escorteren vanaf de Leopoldlaan 92, parking Bubbles, via de Leopoldlaan - Molenstraat - Heilig Grafstraat - Zandvleuge - Opeisingstraat - Eikelstraat, om zo aansluiting te vinden met de deelnemers aan het Koninklijk Atheneum en de kop te vormen van de optocht. Tijdens de optocht en na de ontbinding van de stoet zal er eveneens een escorte zijn richting Leopoldlaan 92.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet) 


Zoeken