Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de Meetjeslandse Balloonmeeting 2013 op dinsdag 25 juni 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de Meetjeslandse Balloonmeeting 2013 op dinsdag 25 juni 2013
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 18 juni 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de persconferentie van de Meetjeslandse Balloonmeeting 2013 op dinsdag 25 juni 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Overwegende dat op dinsdag 25 juni 2013 een persconferentie plaatsvindt in het stadhuis, dit naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting 2013;


Overwegende dat het marktplein dient vrijgehouden te worden voor de plaatsing van de voertuigen van de deelnemende ballonvaarders;

Gelet op het advies van de politie dd. 6 juni 2013;

BESLUIT:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 25 juni 2013 vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
Eenmaal de genodigden voor de persconferentie zijn aangekomen, dient de organisator de borden uit front te draaien en de rest van het marktplein terug vrij te geven.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.                                     De burgemeester-voorzitter,
Get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken