Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopname van een eucharistievering op 26 mei 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopname van een eucharistievering op 26 mei 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 21 mei 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopname van een eucharistievering op 26 mei 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 26 mei 2013 televisieopnamen plaatsvinden van de eucharistieviering in de Sint-Vincentiuskerk;
Overwegende dat hiervoor parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 13 mei 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van televisieopnames op zondag 26 mei 2013

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1  Het is verboden te parkeren en stil te staan op:
  • het Kerkplein: de VIER parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 12 tot 13
  • het Kerkplein: de TWEE parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 4 tot 6
  • het marktplein: ACHT parkeerplaatsen noordwestelijk gelegen
  • het marktplein: VIER parkeerplaatsen zuidwestelijk gelegen
  • de verbindingsweg gelegen achter het stadhuis en de woningen met huisnummer Markt 18 tot en met Markt 30.

1.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3  Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 25 mei 2013 van 8.30 uur tot zondag 26 mei 2013 om 13.30 uur.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.


Namens het college,
De stadssecretaris,                                 De burgemeester-voorzitter,

get. Meike Van Grembergen                     get. Koen Loete
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken