Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de winterkermis van vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de winterkermis van vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Bob D' HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de winterkermis van vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013.

Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de winterkermis doorgaat vanaf vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013 op het marktplein;

Overwegende dat de nodige verkeers- en parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 3 oktober 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de winterkermis 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.
1.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot maandag 21 oktober 2013 tot 10.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.
1.4. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur.
1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot het marktplein is verboden voor alle verkeer.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3 Deze maatregel is van toepassing van donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot maandag 21 oktober 2013 om 10.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
De technische dienst zal instaan voor de opnet van het markplein op maandag 21 oktober 2013 van 8.00 uur tot 10.00 uur.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Bob D' HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de winterkermis van vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de winterkermis doorgaat vanaf vrijdag 18 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013 op het marktplein;


Overwegende dat de nodige verkeers- en parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 3 oktober 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de winterkermis 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.
1.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot maandag 21 oktober 2013 tot 10.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.
1.4. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur.
1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot het marktplein is verboden voor alle verkeer.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3 Deze maatregel is van toepassing van donderdag 17 oktober 2013 vanaf 13.00 uur tot maandag 21 oktober 2013 om 10.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
De technische dienst zal instaan voor de opnet van het markplein op maandag 21 oktober 2013 van 8.00 uur tot 10.00 uur.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken