Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het bezoek van het South Alberta Regiment op maandag 29 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het bezoek van het South Alberta Regiment op maandag 29 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 juli 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het bezoek van het South Alberta Regiment op maandag 29 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een bezoek plaatsvindt van het South Alberta Regiment aan het Canadaplein op maandag 29 juli 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het bezoek van het South Alberta Regiment aan het Canadaplein op maandag 29 juli 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 7
  • Canadaplein.

1.2 Deze maatregel is van toepassing op maandag 29 juli 2013 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 47 en de Collegestraat.
1.4 Deze maatregel is van toepassing op maandag 29 juli 2013 van 17.00 uur tot 21.00 uur.
1.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 7.
  • Canadaplein.

2.2 De maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en een verkeersbord van het type C3 + M2.


2.3 Deze maatregel is van toepassing op maandag 29 juli 2013 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
Bijkomende steun van één politieambtenaar zal geleverd worden ter hoogte van het kruispunt Zilverstraat/Prinsenhofstraat.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                            De burgemeester,
get. Christophe VAN GOEY                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken