Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement "Thomas de Stoomlocomotief" op zaterdag 7 september 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement "Thomas de Stoomlocomotief" op zaterdag 7 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 13 augustus 2013

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement "Thomas de Stoomlocomotief" op zaterdag 7 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op 7 september 2013 een evenement "Thomas de Stoomlocomotief" plaatsvindt;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 31 juli 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement "Thomas de Stoomlocomotief" op zaterdag 7 en zondag 8 september 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in Balgerhoeke, van huisnummer 162A tot en met huisnummer 164.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 5 september 2013 van 18.00 uur tot zondag 8 september 2013 om 21.00 uur

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen tot Balgerhoeke, van huisnummer 162A tot en met huisnummer 164.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.
2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 5 september 2013 van 18.00 uur tot zondag 8 september 2013 om 21.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De laadpalen voor elektrische fietsen ter hoogte van het kerkplein zullen bereikbaar zijn na contactname met de stewards ter plaatse.
3.2. De organisator staat in voor stewards en veiligheidspersoneel ter ondersteuning van de bestaande signalisatie (rode lichten en belsignaal).
3.3. Er wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/uur ter hoogte van het evenement. Tevens zal de verkeerssituatie nogmaals aangekondigd worden met een bord A43.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris wd.                           De burgemeester-voorzitter,
get. Christophe Van Goey                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet

 

 Zoeken