Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van plechtigheden op maandag 11 november 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van plechtigheden op maandag 11 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 22 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van plechtigheden op maandag 11 november 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op maandag 11 november 2013 plechtigheden plaatsvinden op de stedelijke begraafplaats, het Canandaplein en op het marktplein;


Overwegende dat voor een vlotte organisatie van de plechtigheden verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 10 oktober 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de plechtigheden op maandag 11 november 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Canadaplein.
1.2. Deze maatregel is van toepassing op maandag 11 november 2013 van 11.00 uur tot 12.15 uur.
1.3. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.4. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Marktplein uitgezonderd voor kaarthouders.
1.5. Deze maatregel is van toepassing op maandag 11 november 2013 van 10.00 uur tot 11.30 uur.
1.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de vermelding ‘uitgezonderd kaarthouders’ en de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.7. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking van de stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg.
1.8. Deze maatregel is van toepassing op maandag 11 november 2013 van 09.30 uur tot 11.00 uur.
1.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de vermelding ‘uitgezonderd kaarthouders’ en de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de Prinsenhofstraat is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op maandag 11 november 2013 van 11.15 uur tot 12.15 uur.
2.4. De toegang voor alle motorvoertuigen is verboden tot het Marktplein, uitgezonderd voor kaarthouders.
2.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd kaarthouders’.
2.6. Deze maatregel is van toepassing op maandag 11 november 2013 van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


 Zoeken