Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 15 november 2014

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 15 november 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 6 november 2014

AANWEZIG :

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D' HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif ‘Het Bal’ op zaterdag 15 november 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Overwegende dat op zaterdag 15 november 2014 de fuif “Het Bal” plaatsvindt in Zaal Seven, Zeelaan 7 te Eeklo;

 

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;

Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;

Gelet op het gecoördineerd reglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;

Gelet op het advies van de politie dd. 5 november 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een fuif ‘Het Bal’ in zaal Seven te Eeklo, Zeelaan 7, op zaterdag 15 november 2014:

 

Artikel 1 - Openbare Orde

1.1. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:

§1. De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.

§2. Afbouw van de fuiven:

  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer → rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes 
  • 3.45 uur: wordt er geen drank meer geschonken en worden de lichten aangeschakeld
  • 4.00 uur: wordt de muziek uitgeschakeld
  • 4.15 uur: moet elke organisator ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze inrichting, deze hebben verlaten.

§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.

1.2. Schenken van alcoholische dranken.

Het onderscheid tussen het schenken van dranken aan minderjarigen MIN 16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.

Sedert begin 2010 is het verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN 16-jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN 18-jarigen.

1.3. De organisator dient voldoende borden te plaatsen en parkeerstewards te voorzien langs de Zeelaan om de parking(s) aan te duiden en de wagens te begeleiden naar de voorziene plaatsen..

 

Artikel 2

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De eerste schepen-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken