Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / politiebesluit van de burgemeester - uitzendingen WK Voetbal 2014 op 22 juni en 13 juli 2014 op het Herbakkersplein

politiebesluit van de burgemeester - uitzendingen WK Voetbal 2014 op 22 juni en 13 juli 2014 op het Herbakkersplein

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER EN OP HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG NAAR AANLEIDING VAN DE LIVE-UITZENDINGEN VAN HET WK VOETBAL 2014 OP ZONDAG 22 JUNI 2014 EN ZONDAG 13 JULI 2014 OP HET HERBAKKERSPLEIN.

 

De burgemeester,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het tijdelijke politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein, goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 10 juni 2014;

Gelet op het advies van de korpschef van politie dd. 18 juni 2014;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het schepencollege plaatsvindt op 24 juni 2014;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Pastoor De Nevestraat: de zeven parkeerplaatsen ter hoogte van de kunstacademie.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op:

  • zondag 22 juni 2014 van 14.00 uur tot 22.00 uur
  • zondag 13 juli 2014 van 17.00 uur tot maandag 14 juli 2014 tot 00.00 uur.

 

Artikel 2

Dit besluit zal aan de eerstvolgende zitting van het schepencollege worden voorgelegd, ter bekrachtiging.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Eeklo, 19 juni 2014.

 

Koen LOETE

burgemeester

 

 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 24 juni 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op zondag 22 juni 2014 en zondag 13 juli 2014 op het Herbakkersplein - bekrachtiging politiebesluit van de burgemeester.

 

Het college,

 

Gelet op het besluit van de heer burgemeester dd. 19 juni 2014 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op zondag 22 juni 2014 en zondag 13 juli 2014 op het Herbakkersplein;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Enig artikel

Het politiebesluit van de heer burgemeester dd. 19 juni 2014 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op zondag 22 juni 2014 en zondag 13 juli 2014 op het Herbakkersplein, wordt bekrachtigd.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken