Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Dag van de Klant’ op zaterdag 27 september 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Dag van de Klant’ op zaterdag 27 september 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 23 september 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Dag van de Klant’ op zaterdag 27 september 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de ‘Dag van de Klant’ plaatsvindt op zaterdag 27 september 2014 te Eeklo;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 22 september 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Dag van de Klant’ die plaatsvinden op zaterdag 27 september 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein, vier parkeerplaatsen (zuidoostelijk gelegen).

1.2. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 25 september 2014 van 13.00 uur tot zaterdag 27 september 2014 tot 18.30 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 10
  • drie parkeerplaatsen naast Markt 36 (café De Gouden Pluim).

1.4. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 27 september 2014 van 9.00 uur tot 18.30 uur.

1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer, ‘uitgezonderd hulpdiensten’

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 10
  • Kerkplein, tussen huisnummer 1A en Markt.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersboden van het type C3 en voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van Gent richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat – Raamstraat – Lijnendraaierstraat – kruispunt Lijnendraaierstraat/Kerkstraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type F41, C31, C31 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.5. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 27 september 2014 van 9.00 uur tot 18.30 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Markt, vanaf huisnummer 12 tot en met huisnummer 16
  • Kerkstraat, de parkeerstrook gelegen recht tegenover huisnummer 4 tot en met huisnummer 10.

3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden E9A voorzien van het onderbord ‘kaarthouders’.

3.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 27 september 2014 van 9.00 uur tot 18.30 uur.

3.4. De opstelling van de standhouders dient op zodanige wijze te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van minimum vier meter voor de hulpdiensten gevrijwaard blijft in alle straten en pleinen of gedeeltes ervan waar het evenement doorgaat.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet

 


Zoeken