Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘winterkermis’ van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘winterkermis’ van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 7 oktober 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘winterkermis’ van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de ‘winterkermis’ van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014 plaatsvindt te Eeklo;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 30 september 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘winterkermis’ van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 16 oktober 2014 van 13.00 uur tot maandag 20 oktober 2014 tot 10.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 10.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 16 oktober 2014 van 13.00 uur tot 19.00 uur.

1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot het marktplein is verboden voor alle verkeer.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 16 oktober 2014 van 13.00 uur tot maandag 20 oktober 2014 tot 10.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op maandag 20 oktober 2014 van 8.00 uur tot 10.00 uur.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris,                                       De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN                  get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken